ว่าด้วย…ศิลปะการบริหารคน ฉบับภูมิปัญญาตะวันออก

บริหารคน-ไพศาล-พืชมงคล

28 มิถุนายน 2562

ทำความรู้จักกับแนวคิดการบริหารคนแบบตะวันออก ผ่านทัศนะมุมมองของ คุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

แต่ไหนแต่ไรมา เมื่อเราพูดถึงคำว่า “การบริหารบุคคล” เรามักนึกถึงแนวคิดทฤษฎีจากซีกโลกตะวันตกเป็นหลัก เพราะเป็นสิ่งที่เราได้ประสบพบเจออยู่เสมอในการทำงาน และเป็นเรื่องที่เราได้ศึกษาเรียนรู้จากตำรับตำรา ได้ยินได้ฟังจากการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ มาตลอดชีวิต จนหลายคนอาจเกิดความเข้าใจผิดไปว่า ในซีกโลกตะวันออกคงจะไม่เคยมีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นของตัวเองเลยกระมัง ทั้งที่แท้จริงแล้ว แนวคิดในการบริหารคนแบบตะวันออกนั้นมีมาช้านานนับพันปี มีการริเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ยุคสมัยที่ทางตะวันตกยังคงเป็นอนารยะป่าเถื่อนเสียอีก นอกจากนี้ ยังมีวิธีการอันแยบยลในการ “ครองใจ” คนหลอมรวมอยู่ในแนวคิดการบริหารเหล่านั้นอีกด้วย

วารสาร HR Society Magazine ฉบับนี้ จะขอพาท่านผู้อ่านไปทำความรู้จักกับแนวคิดการบริหารคนแบบตะวันออก ผ่านทัศนะมุมมองของ คุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ศึกษาและมีความเข้าใจในแนวคิดการบริหารคนแบบตะวันออกอย่างลึกซึ้ง และได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในครั้งนี้ครับ

 

หากจะอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างแนวคิดในการบริหารคนแบบตะวันออกและตะวันตก แนวคิดจากสองซีกโลกนี้มีลักษณะสำคัญที่แตกต่างกันอย่างไร

“จริงๆ แล้วการบริหารคนทั้งแบบตะวันตกและแบบตะวันออกนั้นก็มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ การมุ่งหมายสู่ความสำเร็จขององค์กร ทว่ากลยุทธ์หรือวิธีการที่ใช้ในการไปสู่จุดมุ่งหมายจะต่างกันค่อนข้างมาก โดยความจริงเรื่องการบริหารคนแบบตะวันออกมีมานานนับพันๆ ปี ต่างจากของตะวันตก ซึ่งเพิ่งเป็นรูปเป็นร่างขึ้นเมื่อประมาณไม่กี่ร้อยปีมานี้เอง ในทางตะวันออกนั้น แนวคิดเรื่องคนจะหลอมรวมอยู่ในวิถีชีวิตและถ่ายทอดสืบต่อกันมาโดยระบุไว้ในวรรณกรรม ในวรรณคดีบ้าง ในจดหมายเหตุ ในคัมภีร์บ้าง ปรากฏอยู่โวหาร คำพังเพย คำสอน คำเทศนาต่างๆ หรือแม้แต่ในเรื่องราวการแสดงงิ้ว ศิลปะละคร หนังตะลุง โขน แต่ทางซีกโลกตะวันตกเขาจะมีเรื่องของการรวบรวม การประมวล การสรุปขึ้นเป็นหลักการเป็นทฤษฎีมากกว่าทางตะวันออก ด้วยเหตุนี้ จึงมีการเผยแพร่แนวคิดในการบริหารจัดการคนแบบตะวันตกกันอย่างแพร่หลาย มีการเขียนขึ้นเป็นตำรับตำราและสร้างระบบอบรมสัมมนาเพื่อเผยแพร่แนวคิดกันอย่างมากมายมหาศาล จนทำให้คนส่วนใหญ่ในโลกอาจเข้าใจผิดไปว่า เรื่องของการบริหารจัดการคนนั้นมีแต่แนวคิดของทางตะวันตกและต้องใช้การจัดการแบบตะวันตกเท่านั้น ซึ่งแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่

 

บางส่วนจากบทความสัมภาษณ์คุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เรื่อง “ว่าด้วย…ศิลปะการบริหารคน ฉบับภูมิปัญญาตะวันออก

อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ … วารสาร HR Society magazine ปีที่ 17 ฉบับที่ 194 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

 สมัครสมาชิกวารสาร HR Society Magazine 1 ปี

ราคา : ฿2,000.00

คลิกที่นี่ http://bit.ly/2S2f1oX

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?