ลูกกตัญญู…ลดหย่อนภาษีได้

ลูกกตัญญูลดหย่อนภาษีได้

18 มิถุนายน 2562

สำหรับลูกกตัญญูทั้งหลายที่เลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่ ลูกๆ เองสามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีประจำปีได้ด้วย แต่สิทธิลดหย่อนมีรายละเอียดที่ต้องศึกษากันไว้สักนิด จะได้ใช้กันได้อย่างถูกต้องนั่นแองครับ

ปัจจุบันสิทธิลดหย่อนในการดูแลพ่อแม่ที่ลูกนำมาใช้ได้มีอยู่ 2 ชนิดคือ

1.สิทธิลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบิดามารดา

สำหรับผู้มีเงินได้ที่เลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่สามารถนำมาลดหย่อนได้ท่านละ 30,000 บาท  โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  1. คุณพ่อหรือคุณแม่ต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป
  2. คุณพ่อหรือคุณแม่ต้องมีรายได้ในปีที่สิทธิไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี
  3. ลูกที่นำมาใช้สิทธิต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพ่อแม่ คือเป็นลูกแท้ ๆ ของพ่อแม่แต่ถ้าหากเป็นลูกบุญธรรมต้องมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง
  4. หากคู่สมรส(ของผู้มีเงินได้) ไม่มีรายได้ สามารถใช้สิทธิลดหย่อนค่าเลี้ยงดูบิดามารดาของคู่สมรสมาใช้ได้ด้วย (พ่อแม่ต้องอายุ 60 ปี และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทด้วยเช่นกัน)
  5. แม้พ่อแม่มีลูกหลายคน แต่จะใช้สิทธิลดหย่อนได้กับลูกเพียงคนเดียวเท่านั้น โดยสามารถเลือกว่าจะใช้กับลูกคนไหน และในปีต่อไปสามารถเวียนสลับกันใช้สิทธิกับลูกแต่ละคนได้  (ต้องแนบหลักฐานการที่พ่อหรือแม่เซ็นชื่อในเอกสาร ลย.03 ด้วย )
  6. หากผู้มีเงินได้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยจะสามารถลดหย่อนได้เฉพาะบิดามารดาที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

 2. สิทธิลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพของบิดามารดา

ค่าเบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่ที่ลูกจ่ายไปนำมาลดหย่อนภาษีได้ด้วยเช่นกันครับ โดยสามารถนำมาลดตามค่าเบี้ยที่จ่ายได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับเงื่อนไขในการนำมาลดหย่อนมีดังนี้

1. คุณพ่อหรือคุณแม่ต้องมีรายได้ในปีที่สิทธิไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี

2. ลูกที่นำมาใช้สิทธิต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพ่อแม่

3. หากพ่อแม่มีลูกหลายคนและช่วยกันออกค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ลูก ๆ สามารถเฉลี่ยค่าใช้จ่ายแล้วนำไปลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพของพ่อแม่ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 15,000 บาท

4. หากผู้มีเงินได้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยจะสามารถลดหย่อนได้เฉพาะบิดามารดาที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

 

ได้รู้รายละเอียดแล้ว คราวนี้ลูกกตัญญูทั้งหลาย คงใช้สิทธิลดหย่อนกันได้ครบถ้วนและถูกต้องนะครับ

 

ขอบคุณข้อมูลจากกรมสรรพกร สิทธิลดหย่อน 

เรื่อง :  กองบรรณาธิการ www.dharmniti.co.th 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?