ย้ายโรงพยาบาลประกันสังคม ได้ถึง 31 มีนาคม 2563 นี้ !

ประกันสังคม

18 เมษายน 2563

สำหรับผู้ประกันตนที่ใความประสงค์จะเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม สามารถเข้าไปเช็กโรงพยาบาลที่ยังเปิดรับผู้ประกันตน และดำเนินการยื่นเรื่องเพื่อย้ายสถานพยาบาลได้อย่างสะดวก

ผู้ประกันตนที่ต้องการเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม สามารถยื่นแบบเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีได้ 3 ช่องทางคือ

  1. กรอกข้อมูลและยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02) ที่สำนักงานประกันสังคม
  2. ทำรายการด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ sso.go.th
  3. ทำรายการด้วยตัวเอง ผ่านแอปพลิเคชัน SSO CONNECT

ตั้งแต่วัน 16 ธันวาคม 2562 จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 นี้  

สงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่ สายด่วนประกันสังคม 1506

 

 

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?