บริการใหม่ยื่นฟ้องคดีออนไลน์

ยื่นฟ้องคดีออนไลน์

18 มิถุนายน 2562

มิติใหม่ของศาลยุติธรรมไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 เปิดบริการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ยื่นฟ้องคดีออนไลน์ ได้เพื่อเพิิ่มความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ 

มิติใหม่ของศาลยุติธรรมไทย เปิดบริการยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นฟ้องคดีออนไลน์  หรือที่เรียกว่า ระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)  ไม่ต้องไปศาล เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ

ผู้สนใจใช้บริการต้องลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งาน สำหรับการ  ยื่นฟ้องคดีออนไลน์  ก่อน จากนั้นจึงเข้าสู่ระบบยื่นแบบคำฟ้อง ชำระเงิน ลงนามและประทับตรา

สำหรับประเภทคดีที่เปิดให้ยื่นฟ้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่

1.ซื้อขาย  2.เช่าทรัพย์ 3.  จำนอง จำนำ ค้ำประกัน  4.กู้ยืม 5.เช่าซื้อ  6.บัตรเครดิต

ส่วนศาลที่ให้บริการนำร่องคือศาลแพ่ง ศาลแพ่งธนบุรี และศาลแพ่งกรุงเทพใต้

อ่านรายละเอียดและขั้นตอนการลงทะเบียน คลิก

ที่มา http://efiling.coj.go.th/TH/

เรื่อง : กองบรรณาธิการ www.dharmniti.co.th

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?