มอบรางวัล Dharmnit Run Challenge

23 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา Dharmniti family ได้ทำการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขัน
กิจกรรม Run challenge โดยคุณดารารัตต์ พืชมงคล ผลรางวัลมีดังนี้

ประเภทเดี่ยว ได้แก่ คุณต้อ ธนะวุฒิ ได้รับรางวัล Adidas Ultra boost มูลค่า 8,000 บาท

คุณฟิล์ม พิรัจน์ศรัย ได้รับรางวัล นาฬิกา Garmin Forerunner 35 มูลค่า 8,000 บาท

ประเภท House ได้แก่ คณะสีเขียว รางวัลมูลค่ารวม 7,000 บาท (ฟรียก House พิซซ่าร้านสุขสันต์)

และรางวัลพิเศษ ประเภทวิ่งสม่ำเสมอ ซึ่งมีทั้งหมด 18 คน รางวัลมูลค่ารวม 5,000 บาท

ขอขอบคุณครอบครัวธรรมนิติทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมนี้ จนสำเร็จไปด้วยดี

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?