คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล รับรางวัลเกียรติยศ “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร ประจำปี 2563

02 มิถุนายน 2563

มื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณ “โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

บริษัท ธรรมนิิติ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติเข้ารับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน Best Practice Awards 2020” สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร ประจำปี 2563 ในฐานะองค์กรที่ทรงคุณค่า สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมสังคมและประเทศชาติ พร้อมทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย “โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน”

คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 เข้ารับมอบรางวัลเกียรติยศนี้ โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธิ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

 

ธรรมนิติ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการและคณะทำงาน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย เป็นอย่างยิ่งครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?