fbpx

ธรรมนิติ จัดบรรยาย โครงการหัวหน้างาน “เรื่อง EQ” โดย คุณพรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ธรรมนิติได้รับเกียรติจาก คุณพรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง

กับการบรรยาย โครงการหัวหน้างาน เรื่อง EQ ทำให้ได้เทคนิค และประสบการณ์ รวมไปถึงแรงบันดาลใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และชีวิตประจำวันได้ต่อไป

ธรรมนิติขอขอบคุณ คุณพรรษมณฑ์ พัฒนกิจเรือง เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาถ่ายทอด และเปิดประสบการณ์ใหม่ ให้กับพวกเราชาวธรรมนิติครับ

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?