กลุ่มบริษัทธรรมนิติ เปิดตัวโครงการ Dharmniti  Young  Executive Development Program

Dharmniti Young Executive

10 พฤษภาคม 2562

กลุ่มบริษัทธรรมนิติ เปิดตัวโครงการ Dharmniti  Young  Executive Development Program (DYEDP) ค้นหาพนักงานดาวเด่น เสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ เพื่อสืบทอดองค์กรสู่ธรรมนิติ 100 ปี

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) องค์กรทางวิชาชีพชั้นแนวหน้าของเมืองไทย เปิดตัวโครงการ Dharmniti Young Executive Development Program (DYEDP) ซึ่งเป็นโครงการที่คัดเลือกพนักงานที่มีผลงานโดดเด่น มีศักยภาพในการพัฒนาจากบริษัทในเครือทั้ง 10 บริษัท จำนวนทั้งสิ้น 19 คน เข้าร่วมโครงการ มีระยะเวลา 6 เดือน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ เติมเต็มศักยภาพ ความรู้ที่หลากหลาย ก้าวหน้าและทันสมัยให้พนักงานดาวเด่นที่จะเป็นกำลังสำคัญขององค์กรต่อไปในอนาคต

 

ในวันเปิดตัวโครงการ Dharmniti  Young  Executive Development Program  คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการประจำสำนักกรรมการจัดการคนที่ 1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการทั้ง 19 คน พร้อมกล่าวถึงโครงการนี้ว่า   “Dharmniti  Young  Executive Development Program เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีผลงานและความสามารถจากส่วนงานต่างๆ ของบริษัทในเครือธรรมนิติ ได้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกออกแบบมาอย่างเป็นระบบและมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งรายบุคคลและทีมให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันองค์กรธรรมนิติขยายเติบโตมากขึ้นโดยลำดับ มีบริษัทในเครือ 10 บริษัท และมีจำนวนพนักงานกว่า 700 คน โครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานรุ่นใหม่ที่มีความโดดเด่นจากหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสทำความรู้จักคุ้นเคย ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีและนำไปสู่การเชื่อมโยงต่อยอดประสบการณ์และงาน ตลอดจนส่งผลให้บุคลากรที่มีคุณภาพของธรรมนิติมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งวัตถุประสงค์ของการพัฒนาศักยภาพคนของธรรมนิตินี้ก็สอดคล้องกับ “วิถีธรรมนิติ” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนองค์กรธรรมนิติมาตลอด 70 ปี ที่ถือว่า “คน” คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดที่ไม่ปรากฏอยู่ในงบการเงิน “ผมเชื่อมั่นว่า โครงการนี้จะช่วยเติมมุมมองและสร้างประสบการณ์ใหม่ เพราะคนของธรรมนิติซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานวิชาชีพต่าง ทั้งด้านกฎหมาย ด้านบัญชี ด้านสอบ บัญชี ด้านวิชาการ ฯลฯ เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนั้น การได้ร่วมโครงการนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะเปิดและขยายมุมมองภาพรวมเชิงธุรกิจให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น นับเป็นการพัฒนาศักยภาพของคีย์แมนรุ่นใหม่ให้พร้อมสำหรับการเติบโต และก้าวไปสู่การสืบทอดภารกิจนำพาองค์กรให้ก้าวหน้าสู่ธรรมนิติ 100 ปีต่อไป”

ตลอดระยะเวลา 6 เดือนของการร่วมโครงการ ผู้บริหารรุ่นใหม่ทั้ง 19 คนจะได้เข้าร่วมอบรม ดูงาน กับองค์กรชั้นนำของไทย รวมถึงได้ฟังมุมมองและประสบการณ์จากวิทยากรชื่อดังที่มีประสบการณ์ที่ให้เกียรติเข้ามาบรรยายที่บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) การเข้าร่วมเวิร์คชอป การไปดูงานกับบริษัทชั้นนำระดับโลกที่ประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง และเซินเจิ้น ตลอดจนการเข้าร่วมการประชุมร่วมกับกรรมการบริหาร การเข้าพูดคุยกับระดับประธานกรรมการบริหารเพื่อแบ่งปันแนวคิด และได้รู้จักกันมากขึ้น พร้อมกับโอกาสแห่งการพัฒนาเพื่อเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ของกลุ่มบริษัทธรรมนิติ ต่อไป

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?