เลื่อนการบังคับใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ออกไป 1 ปี

ราคาประเมินที่ดิน

18 เมษายน 2563

ด่วน….กรมธนารักษ์เลื่อนการบังคับใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่ออกไป 1 ปี

จากเดิมการบังคับใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 แต่กรมธนารักษ์ได้มีประกาศเลื่อนออกไปอีก 1 ปี คือจะไปมีผลในวันที่ 1 ม.ค. 2564 แทน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 ซึ่งจะมีประกาศใช้ในวันที่ 22 พ.ย.2562

สำหรับการเลื่อนใช้ราคาประเมินใหม่ไม่มีผลต่อการใช้กฎหมาย พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะเริ่มใช้ในปี 2563 โดยการจัดเก็บภาษีที่ดินและปลูกสร้างจะใช้ฐานราคาในการประเมินตามราคาเดิมไปก่อน

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/030/T_0021.PDF

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?