ธรรมนิติ จัดบรรยาย Customer’s Feeling is Matter ให้ผู้บริหารและพนักงาน โดยคุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง

03 กรกฎาคม 2562

คุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความรู้สึก (Adviser to CEO for Feelings) บมจ. ธนาคารกสิกรไทยให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ Customer’s Feeling is Matter ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานธรรมนิติ

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 คุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความรู้สึก (Adviser to CEO for Feelings) บมจ. ธนาคารกสิกรไทยให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ Customer’s Feeling is Matter ให้แก่ผู้บริหาร คณะ Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 3 และพนักงานธรรมนิติ ณ ห้องประดิษฐ์ เปรมโยธิน อาคารธรรมนิติ สำนักงานประชาชื่น

ซึ่งในการบรรยาย Customer’s Feeling is Matter ในครั้งนี้ คุณประสงค์ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ บรรยายสนุกและเป็นกันเองอย่างมาก ทำให้ผู้เข้าฟังได้รับความรู้ และประสบการณ์โดยตรงจากคุณประสงค์ ในการเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าอีกด้วย

คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 มอบของที่ระลึก เพื่อเป็นการขอบคุณ คุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรที่ธรรมนิติ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?