Tag Archive for: สถานประกอบการ

4 มาตรการช่วยเหลือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19+
10 ไอเดียสร้างแรงจูงใจให้พนักงานง่าย ๆ  … ที่หลายองค์กรควรรู้+

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?