รวมมาให้ครบ … อัตราการส่งเงินสมทบประกันสังคมของผู้ประกันตนและนายจ้างที่ประกันสังคมมีการปรับลดเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

 

รวมมาให้ครบ … อัตราการส่งเงินสมทบประกันสังคมของผู้ประกันตนและนายจ้างที่ประกันสังคมมีการปรับลดเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 รวมทั้ง 3 กลุ่ม คือ ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40

 

ประกันสังคมมาตรา 33 : มิ.ย. – ส.ค. 2564

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และนายจ้าง

เดิมส่งเงินสมทบร้อยละ 5 หรือ 750 บาท

ลดลงเหลือร้อยละ 2.5 ของค่าจ้างผู้ประกันตน (คิดจากค่าจ้างสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท ถูกหักเงินสมทบ 375 บาท)

 

ประกันสังคมมาตรา 39 : มิ.ย. – ส.ค. 2564

ผู้ประกันตนมาตรา 39

เดิมส่งเงินสมทบร้อยละ 9 หรือ 432 บาท

ลดลงเหลือร้อยละ 4.5 ของฐานเงินได้ของผู้ประกันตน (คิดจากรายได้เดือนละ 4,800 บาทเท่ากันทุกคน ถูกหักเงินสมทบ 216 บาท)

 

ประกันสังคมมาตรา 40 : ส.ค.64 – ม.ค.65

ทางเลือกที่ 1  เดิมจ่าย 70 บาท/เดือน       ลดลงเหลือ 42 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 2 เดิมจ่าย 100 บาท/เดือน        ลดลงเหลือ 60 บาท/เดือน

ทางเลือกที่ 3 เดิมจ่าย 300 บาท/เดือน       ลดลงเหลือ 180 บาท/เดือน

 

สำหรับข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ติดตามได้ใน คอลัมน์ NEWS (วารสารเอกสารภาษีอากร ฉบับเดือนกรกฎาคม 2564)

สนใจสมัครสมาชิก รับวารสาร 12 ฉบับ/ปี (เฉลี่ย 192.-/ฉบับ) ได้ที่ https://bit.ly/3A3Z8ke

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร :

  1. รับหนังสือประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปีละ 1 เล่ม (มูลค่า 500 บาท)
  2. รับสิทธิใช้ฟรี e-Magazine Index & Audio Book (อ่าน สืบค้นข้อมูลบทความด้านบัญชีภาษีในวารสารได้)
  3. รับส่วนลดในการอบรมสัมมนาของบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด www.dst.co.th
  4. รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษฟรี ปีละ 2 ครั้ง
  5. รับส่วนลดในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ www.dharmnitibook.com
  6. รับส่วนลดในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น www.thaicorporatenews.com

 

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?