มีผลบังคับใช้แล้ว! ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 2563

มีผลบังคับใช้แล้ว! ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 2563

11 มีนาคม 2565

“ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง”

เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10 ) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 79 (3) และมาตรา 88 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

อัตราค่าจ้างเดิม

– ในท้องที่จังหวัดชลบุรี ภูเก็ตและระยอง วันละ 330 บาท
– ในท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดฉะเชิงเทรา นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการและสมุทรสาคร วันละ 325 บาท
– ในท้องที่จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคายและอุบลราชธานี วันละ 320 บาท
– ในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี มุกดาหาร สกลนครและสมุทรสงคราม วันละ 318 บาท
– ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์ วันละ 315 บาท
– ในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และอุทัยธานี วันละ 310 บาท
– ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา วันละ 308 บาท

อัตราค่าจ้างใหม่

– ในท้องที่จังหวัดชลบุรี ภูเก็ต วันละ 336 บาท ในท้องที่จังหวัดระยอง วันละ 335 บาท
– ในท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการและสมุทรสาคร วันละ 331 บาท ในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา วันละ 330 บาท
– ในท้องที่จังหวัดกระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี วันละ 325 บาท
– ในท้องที่จังหวัดปราจีนบุรี วันละ 324 บาท ในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม วันละ 323 บาท
– ในท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์ วันละ 320 บาท
– ในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ และอุทัยธานี วันละ 315 บาท
– ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา วันละ 313 บาท

คำเตือน

ห้ามนายจ้าง จ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?