ธรรมนิติจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2020 ทิ้งอย่างไรให้ออฟฟิศสะอาดต้อนรับปีใหม่

23 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ชาวธรรมนิติทุกคนได้ร่วมใจกันทำความสะอาดออฟฟิศ กับกิจกรรม Big Cleaning Day

เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยมีเหล่า Prefect ทั้ง 25 โซน ช่วยกันดูแล ควบคุมให้มีการปฎิบัติตามคำแนะนำของมาตรฐาน 5 ส.

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?