7 เทคนิคทำธุรกิจสำเร็จ…ไม่เสียเพื่อน

7 เทคนิคทำธุรกิจสำเร็จไม่เสียเพื่อน

13 มิถุนายน 2562

การทำธุรกิจกับเพื่อนมีจุดดีมากมายทั้งเรื่องของการมีคนช่วยคิดช่วยทำ มีเงินลงทุนมาเพิ่มมากขึ้นและการเอาจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมารวมกัน แต่ทำอย่างไรถึงจะ ทำธุรกิจสำเร็จไม่เสียเพื่อน ต้องติดตามกันครับ 

แน่นอนว่าการทำธุรกิจกับเพื่อนมีจุดดีหลายอย่าง ถึงกระนั้นก็มียังมีเหตุมากมายให้เราได้เห็นถึงการสูญเสียความสัมพันธ์จากการทำธุรกิจด้วยกันกับเพื่อนซึ่งถือเป็นเรื่องน่าเสียดายหากจะมองย้อนถึงความสัมพันธ์ที่ประเมินค่าไม่ได้เลย เราจึงได้รวบรวมแนวทางในการทำธุรกิจกับเพื่อน เพื่อลดปัญหาการเสียเพื่อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากการทำธุรกิจ และนี่คือ  7 เทคนิคทำธุรกิจสำเร็จ…ไม่เสียเพื่อน ที่นำมาฝากครับ

1.คุยจุดมุ่งหมายการทำธุรกิจให้ตรงกัน

ก่อนเริ่มทำธุรกิจร่วมกัน เรื่องสำคัญที่จะต้องพูดคุยกันให้เข้าใจก็คือ  แนวทางการทำงาน แนวคิดหลัก จุดมุ่งหมายของบริษัท ซึ่งต้องคุยกันให้ชัดเจน และร่วมกำหนดสิ่งเหล่านี้ให้ชัดตั้งแต่เริ่มตั้งบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางที่หุ้นส่วนทุกคนยอมรับและคิดเห็นร่วมกัน นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กับการเริ่มต้น คืออะไรจะเกิดขึ้นเมื่อถึงวันที่งานเลี้ยงมีวันเลิกรา การตกลงหรือตั้งแนวทางการเลิกรา ซึ่งมักจะเป็นหัวข้อที่เราไม่นิยมคุยกันก็จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ไม่ให้เสียเพื่อนได้อย่างดี เพราะเมื่อธุรกิจไปได้ด้วยดีมักจะไม่มีปัญหา แต่ปัญหามักจะมาเมื่อธุรกิจมันไปได้ไม่ดี และเมื่อเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์แต่เราได้มีการวางแนวทางไว้ก่อนแล้ว ทุกคนจะทราบถึงสิ่งที่จะต้องเจอร่วมกันจะช่วยชี้นำทางออกได้พอสมควรเลยทีเดียว

2.ชัดเจนเรื่องการถือหุ้น 

การลงทุนทำธุรกิจร่วมกันนี้  ต้องสรุปกันให้ชัดว่าสัดส่วนการถือหุ้นแบ่งเป็นกี่หุ้น อย่างไร การร่วมหุ้นสามารถลงเป็นเงินหรือเป็นแรง เทียบกันออกมาอย่างชัดเจนคือเท่าไร ข้อมูลเหล่านี้ต้องทำออกมาอย่างละเอียด เพื่อให้สัดส่วนของผู้ถือหุ้นชัดเจน ไม่เกิดข้อสงสัยขึ้นภายหลัง  นอกจากนี้เมื่อมีการดำเนินธุรกิจไป ควรมีการประเมินมูลค่าหุ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันของมูลค่าธุรกิจ เพื่อลดปัญหาการประเมินมูลค่าเมื่อถึงวันที่ต้องซื้อขายหุ้นระหว่างกัน

3.ออกแบบกติกาการทำงานร่วมกัน

อาจจะดูเหมือนเรื่องเล็กๆ แต่เป็นปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้เกิดปัญหาระหว่างกันได้ เพราะเรื่องเล็กๆ ที่เจอทุกวันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ในความรู้สึก เพราะฉะนั้นควรใช้เวลาในการวางแผนกติกาการทำงานของบริษัทที่ตั้งขึ้นให้ชัดเจน และลองสมมติสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้ได้ลองแชร์ความคิดเห็นกันก่อนที่จะได้ข้อสรุปมาใช้  เช่น ถ้าต้องมีการตัดสินใจจะใช้วิธีอย่างไร มอบหมายให้ใครมีอำนาจตัดสินใจในเรื่องอะไร อย่างไร หรือจะวิธีเข้าประชุมเพื่อลงมติ

4.แบ่งหน้าที่และผลตอบแทนเรื่องสำคัญ 

แม้ว่าจะเป็นเพื่อนที่พอจะรู้นิสัยใจคอกันมา แต่เรื่องของการแบ่งหน้าที่ บทบาท รวมถึงผลประโยชน์จากการทำธุรกิจ ต้องคุยกันตรงๆ  ไม่อ้อมคอมหรือเกรงใจ เพราะแต่ละคนอาจจะเก่งคนละด้าน เช่น เรื่องบริหารจัดการ เรื่องประสานติดต่อ เรื่องการเงิน ฯลฯ และทุกคนต้องวางใจเคารพในหน้าที่ที่ได้แบ่งกันไว้ ในวันที่มีเหตุที่ต้องการการตัดสินใจ ควรกำหนดขอบเขตว่า ในเรื่องใดใครมีอำนาจตัดสินใจสูงสุด เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้ง หรือพูดง่าย ๆ คือ เราต้องวางหน้าที่ และกติกาเพื่อครอบคลุมกรณีมีปัญหาและข้อโต้แย้งไว้ด้วย  นอกจากนั้นหากต้องมีการทำงานประจำจะให้เงินเดือนอย่างไร ส่วนผลกำไรหรือขาดทุนก็ต้องคุยให้ชัดว่าจะมีสัดส่วนในการตอบแทนหรือรับผิดชอบกับผู้ร่วมหุ้นในรูปแบบไหน อย่างไร  และในกรณีที่ไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนได้ตามที่ตกลง มีแผนสำรองอย่างไร

5.ประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

ต้องมีการสรุปผลการดำเนินการต่างๆ ร่วมกันเป็นประจำหรืออย่างน้อยที่สุดคือทุกเดือน เพื่อรายงานเรื่องของรายรับ-รายจ่าย ผลประกอบการ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดและการแก้ไขให้ผู้ร่วมทุนทราบ และควรบันทึกและรับรองการประชุมอย่างถูกต้องชัดเจนทุกครั้งด้วย

6.สัญญา บันทึกต่างๆ ทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ถูกต้อง

ให้ปรึกษานักกฎหมายในการทำสัญญา รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ในการตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น โดยให้ทำเป็นเอกสารชัดเจน  เพื่อความถูกต้องทางกฎหมายและหากเกิดปัญหาจะได้มีหลักฐานในการอ้างอิง

7.ใช้มืออาชีพมาช่วย 

สาเหตุใหญ่ของปัญหาที่ทำให้เสียเพื่อน แน่นอนมาจากเรื่องของเงิน ซึ่งหลาย ๆ ครั้งเกิดจากการที่ไว้ใจกัน มอบหมายให้เพื่อนบางคนดูบัญชี และพอมาดูอีกครั้งก็เกิดความไม่เข้าใจ ตามไม่ทัน ซึ่งสั่นคลอนความไว้วางใจที่มีระหว่างกัน  และเมื่อเริ่มไม่ไว้ใจกัน ปัญหาต่าง ๆ ก็เริ่มตามมา สถานการณ์ต่างๆ ก็จะบอบบางมากยิ่งขึ้น เราขอแนะนำว่า กรณีที่เพื่อนเป็นคนทำบัญชี และเพื่อให้เกิดความสบายใจกับเพื่อนผู้ถือหุ้นทุกคน ควรมีการใช้บริการ “สอบบัญชี”  ซึ่งเป็นบริการตรวจสอบบัญชี ว่าการจัดทำบัญชีนั้นถูกต้องหรือไม่ และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีหรือไม่ ซึ่งควรทำอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยสามารถใช้บริการจากมืออาชีพ เพื่อจะมั่นใจถึงความเป็นกลางและความถูกต้อง เมื่อได้รับรายงานก็สามารถจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน เพื่อความถูกต้องและความสบายใจ  หรือหากให้บุคคลที่สามที่เป็นมืออาชีพจัดทำบัญชีให้เลยก็ยิ่งทำให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสบายใจ หรือหากใช้มืออาชีพในการช่วยวางแผนภาษี หรือปรึกษากฎหมาย ก็จะทำให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสบายใจได้ว่า เรามีมืออาชีพช่วยดูแล นอกจากนี้บางเรื่องที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยดูแล เพื่อความถูกต้อง โปร่งใสและเป็นกลาง เช่น เรื่องการตรวจสอบภายใน การนับสินค้าคงคลัง การดูแลเรื่องภาษี การจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือบริษัทที่มีประสบการณ์มารับดูแลให้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร อีกทั้งยังได้มั่นใจด้วยว่าการดำเนินไปของธุรกิจเป็นไปตามหลักการ และจะไม่ก่อให้เกิดการมีข้อผิดพลาดในตอนหลัง  ดีกว่าต้องมาเสียเวลานั่งทำเรื่องที่ไม่ชำนาญเหล่านี้เอง และอาจเป็นเหตุให้สูญเสียเพื่อนไปอย่างไม่จำเป็น

กว่าจะรู้จักรู้ใจจนได้มีโอกาสมาลงทุนร่วมกัน ต้องใช้เวลาบ่มเพาะความสัมพันธ์ การเสียเพื่อนเพียงเพราะมาทำธุรกิจร่วมกันเป็นสิ่งที่ไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้น เพราะป้องกันได้ และอย่าเพิ่งคิดว่าดูหยุ่มหยิม ยุ่งยาก เพราะสิ่งเหล่านี้คือ ความละเอียด ชัดเจน ที่จะช่วยให้คุณกับเพื่อนไม่ต้องหมองใจแม้จะคิดเห็นไม่ตรงกันบ้าง หากคุยกันตั้งแต่แรกความขัดแย้งที่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ลดลงไปในที่สุด

เราหวังว่าการทำธุรกิจกับเพื่อนจะเป็นเรื่องสนุกที่ท้าทาย และเสริมความสัมพันธ์ของคุณให้แน่นแฟ้นขึ้น กลุ่มบริษัทธรรมนิติ มีบริการ รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน ปรึกษากฎหมาย ปรึกษาภาษี และอีกหลายบริการ เพื่อให้ธุรกิจของท่านเป็นไปได้อย่างราบรื่น และไม่ต้องเสี่ยงเจอภาวะสูญเสียเพื่อนอย่างไม่จำเป็น ขอให้ท่านสนุกกับการธุรกิจกับเพื่อนนะครับ

 

เรื่อง :  กองบรรณาธิการ www.dharmniti.co.th

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?