7 ความผิดร้ายแรงถูกไล่ออกจากงานได้

ความผิดร้ายแรงไล่ออกได้

18 เมษายน 2563

7 การกระทำต่อไปนี้ถือเป็นความผิดร้ายแรง นายจ้างสามารถไล่ลูกจ้างออกได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนะครับ

ความผิดร้ายแรงทั้ง 7 ข้อมีดังต่อไปนี้

1.ทุจริตต่อหน้าที่

แสวงหาประโยชน์มิควรได้สำหรับตนหรือผู้อื่น

2.กระทำความผิดอาญาต่อนายจ้าง

ทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง เช่น ทำร้ายร่างกาย  ทำลายทรัพย์สิน

3.ประมาท

ประมาทจนทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย   อย่างร้ายแรง

4. จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

ทั้งเสียหายร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงก็ไดh

5. ท้าทายคำสั่ง

ฝ่าฝืนข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งนายจ้า

6.ติดคุก

ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล

7.ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วัน

ขาดงานเกิน 3 วัน โดยไม่ลาอย่างถูกต้อง

 

ที่มา : In-House Training  บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?