บริการเลิศด้วย 5 ทักษะ

บริการเลิศด้วย 5 ทักษะ

24 มิถุนายน 2562

อยากยกระดับงานบริการให้ดีเป็นเลิศเพื่อรักษาลูกค้าเพิ่มยอดขาย อย่าลืมเติม 5 ทักษะสำคัญนี้ให้กับทีมงานผู้ให้บริการลูกค้า เพื่อให้…บริการเลิศด้วย 5 ทักษะนี้ครับ

บริการเลิศด้วย 5 ทักษะ ประกอบด้วย 

1.ทักษะควบคุมอารมณ์

ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดี  เข้าใจถึงธรรมชาติของอารมณ์มนุษย์ (ของลูกค้า) มีสติ คิดบวก  จัดการอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ได้ดีเมื่อเจอลูกค้า “ขี้วีน” และผ่อนคลายความเครียดได้ดี

2.ทักษะแก้ไขปัญาเฉพาะหน้า

ลำดับ ขั้นตอน วิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี และทราบหลักการเบื้องต้นในการรับมือกับปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจส่งผลให้เกิดปัญหา

3.ทักษะความจำ

จดจำรายละเอียดต่างๆ ของลูกค้ารวมถึงความต้องการลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง

4.ทักษะการสื่อสาร

เลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับลักษณะของลูกค้าแต่ละประเภท เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า โดยคำนึงถึงบุคลิกภาพ  น้ำเสียง ภาษาและคำพูดที่เหมาะสม

5.ทักษะการฟัง

เป็นนักฟังที่ดี สรุปและจับประเด็นสำคัญในรายละเอียดต่างๆ ของลูกค้า และตอบสนองให้ตรงตามความต้องการ  รวมถึงต้องมีความอดทนในการฟังคำตำหนิจากลูกค้าเพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการต่อไปได้

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?