2 มาตรการปลดล็อค … ช่วยคนอยากมีบ้าน

มาตรการช่วยคนมีบ้าน

18 เมษายน 2563

โอกาสทองมาแล้ว… เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ครม.ไฟเขียว 2  มาตรการช่วยให้ฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเองง่ายขึ้น ศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อมครับ

เพื่อสนับสนุนและบรรเทาภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในราคาซื้อขายไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย  รัฐบาลจึงออกมาตรการ 2 มาช่วยเหลือดังนี้

1.มาตรการลดภาระภาษีเพื่อที่อยู่อาศัย

รัฐบาลจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองสำหรับที่อยู่อาศัยใหม่สร้างเสร็จพร้อมอยู่ ตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงหาดไทยมีผลบังคับใช้ – วันที่ 24 ธันวาคม 2563

รายละเอียด

  • ลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิมร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 01
  • ลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 01

เงื่อนไข

  • เฉพาะการซื้อขายที่อยู่อาศัยที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย
  • การจดทะเบียนการโอนและการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน

ระยะเวลา

  • ตั้งแต่วันที่ประกาศกระทรวงหาดไทยมีผลบังคับใช้ – วันที่ 24 ธันวาคม 2563

 

2.มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส. (มาตรการสินเชื่อฯ)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จะสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ และเงื่อนไขผ่อนปรน  ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ – วันที่ 24 ธันวาคม 2563
รายละเอียด

  • ธอส. สนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษและเงื่อนไขผ่อนปรนให้แก่ประชาชน ทั้งนี้การขอสินเชื่อและการให้สินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ธอส. โดยรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างดอกเบี้ยให้แก่ ธอส.

ระยะเวลา

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ – วันที่ 24 ธันวาคม 2563

 

ข้อมูลอ้างอิง : https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/23984

 

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?