“หัวใจความสำเร็จ” บริหาร งานและคน ของผู้นำหญิง ในธุรกิจ Digital Marketing (FB เล่ม HR ตุลาคม 65)

“หัวใจความสำเร็จ” บริหารงานและคน ของผู้นำหญิง ในธุรกิจ Digital Marketing

“การสื่อสารการตลาดปัจจุบัน มีความท้าทายในการปรับตัวทุกรูปแบบ เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคและช่องทาง การสื่อสารยืดหยุ่นมากขึ้น จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความจำเป็นทางธุรกิจ และไม่ยึดติดกับเรื่องเดิมๆ”

เมื่อไรที่ทำสิ่งเดิมซ้ำๆ นั่นคือคุณกำลังเดินถอยหลังในการทำงาน ถือว่าทีมงานสำคัญที่สุด โดยเฉพาะเรื่องความคิดเห็นของทีม ซึ่งพวกเขาจะมีความชำนาญ เพราะอยู่หน้างาน
บอกรายละเอียดเจาะลึกได้ ก็ทำให้ตัดสินใจในเชิงธุรกิจได้ง่าย

“ใจ” เป็นสิ่งสำคัญมาก ถ้าไม่มีใจ จะทำอะไรคงสำเร็จได้ยาก ปรับยาก เราต้องมีใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ รูปแบบใหม่ หรือแพลตฟอร์มใหม่ๆ ถ้าเรามีใจ ก็สามารถทำได้ ผ่านได้ทุกอย่าง

ผู้นำต้องกล้าลอง ต้องบริหารจัดการให้ดีต้องหาตัวช่วยมาประคับประคองทีมงาน โดยเอกลักษณ์ของคำว่า Can Do สำหรับชาวเอเจนซี คือ คุณต้องเชื่อมั่นว่า มันสามารถเป็นไปได้ แล้วส่งต่อมันด้วย Creativity และทำมันให้สำเร็จ

“ยอมรับและปรับตัวให้ทันกับเวลา ออกจาก Comfort Zone ผู้บริหารต้องสื่อสารถึงที่มาที่ไปของการเปลี่ยนแปลง ต้องสะท้อนวิสัยทัศน์ในช่วงเวลาแห่ง การปรับเปลี่ยนให้ชัดเจน”

เรื่อง Mindset เป็นสิ่งที่ต้องเสริมสร้างเพื่อให้พวกเขามีความเข้าใจที่ดีในองค์กร ซึ่งวัดจากตัวผลงานมากกว่า Attendances เราจะให้ความสำคัญกับผลงานที่ออกมา เพราะถือว่าเป็นการพิสูจน์ผลลัพธ์ที่เราได้จากการทำงาน

“ในยุคปัจจุบัน เราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทำงานเป็นแบบ Hybrid คือ ทำงานจากบ้านผสมผสานกับการทำงานที่ออฟฟิศ เราจะใช้วิธี Stay Connect ติดต่อประสานงานกันในทีมผ่านทุกช่องทาง เช่น E-mail, LINE”

ไม่ว่าจะใช้เทคโนโลยีสื่อสารอย่างไร ก็อยู่ภายใต้ความเหมาะสม
เช่น การทำงานที่ Confidential มากๆ ควรใช้ Corporate Tools ของบริษัท อย่าง Microsoft Team แต่ถ้าเป็นการสื่อสาร
ในรูปแบบที่ Friendly Approach ก็ใช้ LINE ได้

ในโลกธุรกิจปัจจุบัน สิ่งที่น่าจับตามองมากที่สุด คือ การปรับเปลี่ยนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ วิธีการทำงาน และโครงสร้างต่างๆ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานของโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ที่ต้องเปลี่ยนไปสู่อีกยุค 

เรามุ่งนำเทรนด์และเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการสื่อสาร
เพื่อควบรวม Brand กับ Media ให้มีความแข็งแกร่ง สามารถทำงานในรูปแบบของ Holistic และ One Stop Consult ให้ลูกค้าได้ พัฒนาบุคลากรให้เป็น Hybrid เพื่อรองรับการทำงานแบบ Flexible

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?