อนุมัติ…เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครอง รองรับบริการ e – Registration

e – Registration

ครม.มีมติอนุมัติให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Registration)

การให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Registration) ถือเป็นการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบระดับสูง ต้องใช้วิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัด โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจำเป็นในการเชื่อมโยงข้อมูลรูปภาพใบหน้าบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของกรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบและยืนยันความมีตัวตนของบุคคลในการพิจารณาคำขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – Registration) ลดความผิดพลาดของข้อมูลและขั้นตอนการทำงาน และบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ

 

อ่านข่าวการประชุมคณะรัฐมาตรีได้ที่  : http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/17882

 

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published.

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?