ลิขสิทธิ์กับผู้ประกอบการ

ลิขสิทธิ์

25 มิถุนายน 2562

ลิขสิทธิ์ สำหรับผู้ประกอบการ อาจมีหลายคนที่ยังละเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ และบางคนที่ไม่รู้ว่าภาพ เสียง วีดีโอ บนออนไลน์ ไม่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมด แต่สำหรับการทำธุรกิจแล้วยังคงต้งมีการใช้ข้อมูลไฟล์เหล่านี้ จะทำอย่างไรให้ถูกกฎหมาย และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ มาดูกันครับ

ลิขสิทธิ์หมายถึง

สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆ เกี่ยวกับงาน ที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่ม โดยการใช้สติปัญญาความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์

โดยไม่ลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น โดยที่งานสร้างสรรค์ต้องเป็ฯงานตามประเภทที่กฏหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง ได้แก่

 1. งานวรรณกรรม เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ คำปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 2. งานนาฏกรรม เช่น งานที่เกี่ยวกับการรำ การเต้น การทำท่า หรือการแสดงประกอบขึ้นเป็นเรื่องราว รวมถึงการแสดงโดยวิธีใบ้ด้วย
 3. งานศิลปกรรม เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม ภาพพิมพ์ งานสถาปัตยกรรม ภาพถ่าย ภาพประกอบ หรืองานสร้างสรรค์รูปทรงสามมิติเกี่ยวกับภูมิประเทศ หรือวิทยาศาสตร์ งานศิลปะประยุกต์ ซึ่งรวมถึงภาพถ่ายและแผนผังของงานดังกล่าวด้วย
 4. งานดนตรีกรรม เช่น คำร้อง ทำนอง การเรียบเรียงเสียงประสานรวมถึงโน้ตเพลงที่แยกและเรียบเรียงเสียงประสานแล้ว
 5. งานสิ่งบันทึกเสียง เช่น เทปเพลง แผ่นคอมแพ็คดิสก์ (ซีดี) ที่บันทึกข้อมูลเสียง ทั้งนี้ไม่รวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์ หรือเสียงประกอบโสตทัศนวัสดุอย่างอื่น
 6. งานโสตทัศนวัสดุ เช่น วีดีโอเทป วีซีดี ดีวีดี แผ่นเลเซอร์ดิสก์ที่บันทึกข้อมูลประกอบด้วยลำดับของภาพหรือภาพและเสียงอันสามารถที่จะนำมาเล่นซ้ำได้อีก
 7. งานภาพยนตร์ เช่น ภาพยนตร์ รวมทั้งเสียงประกอบของภาพยนตร์นั้นด้วย (ถ้ามี)
 8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ เช่น การกระจายเสียงวิทยุ การแพร่เสียง หรือภาพทางโทรทัศน์
 9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ

*ผู้สร้างสรรค์จะได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน

 

3 อันดับการละเมิดลิขสิทธิ์ ของ SME

พฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ผู้ประกอบการมักโดนปรับข้อหาละเมดลิขสิทธิ์ ได้แก่

 1. การโหลดเพลง เพื่อนำมาใช้ขายของโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์
 2. โหลดรูปเพื่อใช้ในการขาย โดยที่เจ้าของภาพไม่อนุญาต (ในกรณีเว็บฟรี ก็อาจมีข้อกำหนดห้ามใช้ในการค้า)
 3. การใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย

ลิขสิทธิ์เกี่ยวกับรูปภาพ

ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์เกี่ยวกับเพลง

 • ใช้เพลงที่ศิลปินหรือค่ายเพลง อนุญาต
  ปัจจุบันมีเจ้าของลิขสิทธิ์ นำเพลงมาปล่ยให้ใช้กันได้แบบฟรีๆ แต่อย่างไรก่อนนำมาใช้ ต้องอ่านเงื่อนไขให้ครบถ้วน
 • ซื้อเพลงจากเจ้าของลิขสิทธิ์

สำหรับการซื้อเพลง จะแบ่งออกเป็นเการซื้อสำหรับฟัง เช่น ช่องทางสตรีมมิ่ง ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้งานอื่นๆ ได้ หากต้องการใช้งานในเชิงพาณิชย์ ต้องติดต่อกับเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง เพื่อพูดคุยถึงค่าใช้จ่าย และข้อปฏิบัติในการใช้งานต่อไป

ลิขสิทธิ์เกี่ยวกับซวอฟต์แวร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อทำงานธุรกิจ มีหลากหลายในปัจจุบัน แต่การทำซ้ำ คัดลอกหรือหาวิธีอื่นๆ เพื่อ Active การทำงานของโปรแกรม โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย นับว่าเป็ฯการละเมิดลิขสิทธิ์ และอาจสูญเสยข้อมูล หรือถูกแฮ็กจากภายนอกได้ด้วย

โดยวิธีการที่จะทำงานได้อย่างถูกลิขสิทธิ์ คือการซื้อซฟต์แวร์ กับตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้อง และใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

การทำงานให้ถูกลิขสิทธิ์ไม่ใช่เรื่องยาก อย่างไรก็ตามควรเคารพการสร้างสรรค์ผลงานของผู้อื่น และดำเนินงานอย่างถูกกฎหมายกันด้วยนะครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?