มอบเงินรางวัลให้กับทีมที่ชนะการประกวด นาย/นางนพมาศ ประจำปี 2562

29 พฤษภาคม 2563

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 Dharmniti family ได้ทำการมอบเงินรางวัลให้กับทีมที่ชนะการประกวด นาย/นางนพมาศ ประจำปี 2562 โดยมีคุณดารารัตต์ พืชมงคล เป็นผู้มอบ ซึ่งผลรางวัลมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Blue House

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม green House 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Pink House 

ขอขอบคุณครอบครัวธรรมนิติทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้ครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?