ปรับอัตราค่าจ้าง 19 อาชีพ เริ่ม 1 ม.ค. 2562

ปรับอัตราค่าจ้าง

18 เมษายน 2563

ปรับอัตราค่าจ้าง 19 อาชีพ เริ่มมีผลวันที่  1 มกราคม  2562 นี้

ปรับอัตราค่าจ้าง  19 อาชีพ  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8) ซึ่งเป็นการปรับปรุงอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในกลุ่มสาขาอาชีพช่างเครื่องกล กลุ่มสาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ รวม 19 สาขาอาชีพ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2562 นี้เป็นต้นไป

ปรับอัตราค่าจ้าง  19 อาชีพ มีรายละเอียดดังนี้

1.อาชีพช่างสีรถยนต์

ระดับ 1 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 440 บาท

ระดับ 2 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 550 บาท

ระดับ 3 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 585 บาท

 

2.อาชีพช่างเคาะตัวถังรถยนต์

ระดับ 1 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 465 บาท

ระดับ 2 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 560 บาท

ระดับ 3 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 650 บาท

 

3.อาชีพช่างซ่อมรถยนต์

ระดับ 1 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาท

ระดับ 2 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 490 บาท

ระดับ 3 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 858 บาท

 

4.อาชีพช่างเย็บ

ระดับ 1 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 345 บาท

ระดับ 2 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 410 บาท

ระดับ 3 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 550 บาท

 

5.อาชีพช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี)

ระดับ 1 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 440 บาท

ระดับ 2 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 605 บาท

ระดับ 3 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 825 บาท

 

6.อาชีพช่างเครื่องเรือนไม้

ระดับ 1 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 370 บาท

ระดับ 2 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 425 บาท

ระดับ 3 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 480 บาท

 

7.อาชีพช่างบุครุภัณฑ์

ระดับ 1 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 355 บาท

ระดับ 2 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 410 บาท

ระดับ 3 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 465 บาท

 

8.อาชีพช่างสีเครื่องเรือน

ระดับ 1 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 385 บาท

ระดับ 2 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 495 บาท

 

9.อาชีพช่างบำรุงรักษารถยนต์

ระดับ 1 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 375 บาท

ระดับ 2 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 440 บาท

 

10.อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

ระดับ 1 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาท

ระดับ 2 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 490 บาท

ระดับ 3 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 585 บาท

 

11.อาชีพช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก

ระดับ 1 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาท

ระดับ 2 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 490 บาท

ระดับ 3 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 585 บาท

 

12.อาชีพนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน

ระดับ 1 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 460 บาท

ระดับ 2 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 550 บาท

 

13.อาชีพผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน

ระดับ 1 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 400 บาท

ระดับ 2 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 475 บาท

 

14.อาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง

ระดับ 1 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 385 บาท

ระดับ 2 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 465 บาท

 

15.อาชีพผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า

ระดับ 1 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 375 บาท

ระดับ 2 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 455 บาท

 

16.อาชีพพนักงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง

ระดับ 1 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 350 บาท

ระดับ 2 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 380 บาท

 

17.อาชีพพนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ

ระดับ 1 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 395 บาท

ระดับ 2 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 455 บาท

 

18.อาชีพพนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง

ระดับ 1 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 365 บาท

ระดับ 2 อัตราค่าจ้างไม่น้อยกว่าวันละ 450 บาท

 

19.อาชีพช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง

ระดับ 1 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 375 บาท

ระดับ 2 เป็นเงินไม่น้อยกว่าวันละ 415 บาท

 

ที่มา : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/331/T_0016.PDF

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?