ธรรมนิติ จัดบรรยาย Frontend โดย คุณดารารัตต์ พืชมงคล

23 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา ธรรมนิติได้จัดอบรม Frontend ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

โดยคุณดารารัตต์ พืชมงคล ผู้ช่วยกรรมการจัดการคนที่ 1 และ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาดกลาง นำประสบการณ์ทักษะการนำเสนอมาแชร์ให้กับทุกๆ ท่าน

เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป

-ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างดี-

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?