ธรรมนิติ จัดบรรยาย Executive Talk โดย คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์

15 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ธรรมนิติได้รับเกียรติจาก คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ในการบรรยาย Executive Talk หัวข้อ Digital Content Marketing เสริมความรู้ สร้างแนวคิด ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง

ทั้งนี้มีผู้บริหาร พนักงาน และคณะ Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 3 เข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

โดยมี คุณดารารัตต์ พืชมงคล ผู้ช่วยกรรมการจัดการคนที่ 1 มอบของที่ระลึก

ธรรมนิติขอขอบคุณ คุณปฐมพงศ์ สิรชัยรัตน์ เป็นอย่างยิ่งครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?