ชวนเช็กยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

14 มิถุนายน 2562

ทุกต้นปีและกลางปี เราจะได้รับใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  เอกสารนี้หลายๆ คนไม่ได้สนใจ แต่ความจริงแล้วเป็นรายละเอียดเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราที่ควรตรวจให้ดีครับ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ  (Provident Fund)  ที่พนักงานประจำส่งเงินเข้ากองทุนเป็นประจำทุกเดือน พร้อมกับมีนายจ้างช่วยสมทบด้วย เพื่อเป็นเงินออมเมื่อตอนเกษียณหรือออกจากงาน

          บรรดาสมาชิกของกองทุนฯ ทุกปีก็จะได้รับ ‘ใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ’ ที่ทางกองทุนจะจัดส่งมาให้ สิ่งที่ต้องทำคือต้องเปิดเพื่อตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ในใบแจ้งยอด และควรเก็บเอกสารนี้ไว้เป็นอกสารอ้างอิงด้วยค่ะ

          ดูกันหน่อยว่ามีเงินอยู่เท่าไร

          1.จำนวนหน่วยของกองทุน    จะบอกรายละเอียดว่า มีจำนวนรวมกองทุนจำนวนเท่าไร มากจากส่วนของลูกจ้างและนายจ้างเท่าไร มูลค่าเท่าไร 

            2.เช็กยอดเงินสะสม เป็นเงินที่ลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุน  (2 – 15% ของเงินเดือน) ว่าตรงกับที่หักเราไปทุกเดือนหรือไม่ ยอดยกมาครบไหม  ยอดระหว่างปีถูกต้องหรือเปล่าหากเรามีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์การหักเงิน (อาจะเช็กกับใบแจ้งยอดเงินใบเก่าด้วย) ผลประโยชน์เป็นอย่างไร

            3.เช็กยอดเงินสมทบ เป็นเงินที่นายจ้างช่วยจ่ายเข้ากองทุนให้  (ไม่น้อยกว่าที่ลูกจ้างสมทบ) เพื่อดูว่ายอดถูกต้องครบถ้วนไหม ไม่ว่าจะเป็นยอดยกมา ยอดระหว่างปี  ยอดรวมแล้วถูกต้องหรือไม่

          4.อัตราผลตอบแทน  จะบอกถึงผลประโยชน์ที่ผู้จัดการกองทุนนำเงินไปบริหารว่าได้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์  (อาจะเช็กกับใบแจ้งยอดเงินใบเก่าด้วยเพื่อเปรียบเทียบด้วย)

          นอกจากจะบอกรายละเอียดยอดเงินของคุณที่มีอยู่ในกองทุนว่ามีรวมแล้วเท่าไร ผลตอบแทนต่างๆ เป็นอย่างไร รวมแล้วหากออกจากงานหรือเกษียณจะมีเงินใช้อยู่มากน้อยเพียงใด ใบแจ้งยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังใช้เป็นหลักฐานในการยื่นลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเปิดดู อ่านให้ละเอียด แล้วเก็บไว้ให้ดีครับ

เรื่อง : กองบรรณาธิการ www.dharmniti.co.th

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?