“กลุ่มบริษัทธรรมนิติ” ร่วมทำความดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปีธรรมนิติ

13 เมษายน 2563

รวมกิจกรรมในโอกาสที่ ‘กลุ่มบริษัทธรรมนิติ’ ครบรอบ 70 ปีในปี 2560 บริษัทในเครือได้ร่วมกันทำความดีในโครงการ “ร่วมทำความดี 70 ปี ธรรมนิติ” 

เราได้รวบรวมภาพความประทับใจ 7 เรื่องราวทำความดี 70 ปี มาให้ชมกันครับ

1. บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)  จัดโครงการร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อซื้อข้าวสารช่วยเหลือโรงครัว ณ บริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งมีการบริจาค 2 รอบ ในรอบแรกได้ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 145,000 บาท ซื้อข้าวหอมมะลิได้จำนวน 5 ตัน นำทีมมอบโดย คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 และคุณกิตติยา อาภากุลอนุ กรรมการจัดการคนที่ 5 ในรอบที่ 2 ได้ยอดบริจาครวมทั้งสิ้น 187,716 บาท ซื้อข้าวหอมมะลิได้ 6 ตัน รวมถึงเครื่องปรุงและของใช้อื่นๆ ในครัว ในรอบนี้นำทีมมอบโดย คุณพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ กรรมการจัดการคนที่ 2, คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง กรรมการจัดการคนที่ 4 และคุณดารารัตต์ พืชมงคล ผู้ช่วยกรรมการจัดการคนที่ 1 ทั้งนี้เพื่อให้โรงครัวทำอาหารแจกประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วประเทศครับ 

ร่วมทำความดี 70 ปีธรรมนิติ

ผู้บริหารมอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้อข้าวสารในรอบแรกจำนวน 5 ตัน 

ร่วมทำความดี 70 ปีธรรมนิติ

ผู้บริหารมอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้อข้าวสารในรอบที่ 2 จำนวน 6 ตัน พร้อมเครื่องปรุงและของใช้อื่นๆ ในครัว 

 

2. บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องพิมพ์และขนม ให้กับน้องๆ ชั้น อ.1-ป.6 โรงเรียนปรางคล้า จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 นำทีมโดย คุณปนัดดา กาญจนดิษฐ์ กรรมการจัดการคนที่ 3 ภายหลัง ทางโรงเรียนได้เสนอโครงการร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้ทำกิจกรรม ซึ่งผู้บริหารและพนักงานในเครือธรรมนิติรวมไปถึงบุคคลทั่วไป ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารเอนกประสงค์ในนามของมูลนิธิธรรมนิติ เพื่อให้น้องๆ ได้มีพื้นที่ในร่มสำหรับทำกิจกรรมครับ 

ร่วมทำความดี 70 ปีธรรมนิติ

ร่วมทำความดี 70 ปีธรรมนิติ

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด เดินทางไปมอบของบริจาคให้กับโรงเรียนบ้านปรางคล้า จ.นครราชสีมา 

ร่วมทำความดี 70 ปีธรรมนิติ

โรงเรียนบ้านปรางคล้า แสดงความขอบคุณที่มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารเอนกประสงค์ 

 

3. บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด บริจาคอุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน อุปกรณ์ทำความสะอาด และเงินสด 10,000 บาท ให้เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ณ สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านเด็กพระคุณ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 นำทีมโดย คุณศักดิ์ศรี อำพวัน ประธานกรรมการบริหาร เพื่อให้น้องๆ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีกำลังใจสู้ต่อไปครับ

ร่วมทำความดี 70 ปีธรรมนิติ

ร่วมทำความดี 70 ปีธรรมนิติ

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เดินทางไปมอบของบริจาคและเงินสด ให้กับเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ ณ สถานสงเคราะห์เด็ก บ้านเด็กพระคุณ จ.จันทบุรี 

 

4. บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด บริจาคสิ่งของสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 13 ปี อาทิ อุปกรณ์การศึกษา ผ้าอ้อมสำเร็จรูป เสื้อผ้า และอื่นๆ ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 นำทีมโดย คุณกิตติยา อาภากุลอนุ กรรมการจัดการคนที่ 5 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารและพนักงานในเครือธรรมนิติเป็นอย่างดี บรรยากาศวันไปมอบเต็มไปด้วยรอยยิ้มจากผู้ให้และผู้รับครับ 

ร่วมทำความดี 70 ปีธรรมนิติ

ร่วมทำความดี 70 ปีธรรมนิติผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด เดินทางไปมอบของบริจาคให้กับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี  

 

5. บริษัท ดีไอทีซี จำกัด จัดทำโครงการหนังสือเสียง 70 ปี 70 เล่ม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเพื่อนพนักงาน จนสามารถรวบรวมการจัดทำหนังสือเสียงได้ทั้งหมด 70 เล่ม นำทีมโดย คุณปรีดิวิชญ์ พนมยงค์ กรรมการบริหาร และ คุณดารารัตต์ พืชมงคผู้ช่วยกรรมการจัดการคนที่ 1 ผู้ที่สนใจสามารถร่วมอ่านหนังสือเสียงให้กับผู้พิการทางสายตาได้ที่ Application Read for The Blind ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถอ่านได้ ทั้งนี้เพื่อโอกาสให้ผู้พิการทางสายตาได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ เปิดประสบการณ์ที่น่าสนใจผ่านการอ่านของพวกเราครับ 

ร่วมทำความดี 70 ปีธรรมนิติ

ร่วมทำความดี 70 ปีธรรมนิติ

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ดีไอทีซี จำกัด ร่วมกันอ่านหนังสือผ่าน Application Read for The Blind เพื่อผู้พิการทางสายตา 

 

6. บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด นำเสื้อผ้าล้นตู้ส่งต่อให้กับมูลนิธิกระจกเงา เพื่อให้มูลนิธิไปกระจายต่อยังผู้ที่ขาดแคลน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นำทีมโดย คุณพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ กรรมการจัดการคนที่ 2 นอกจากนี้ทางมูลนิธิกระจกเงาได้สนับสนุนการทำความดีต่อเนื่อง โดยมอบกระปุกทำความดีวันละ 1 บาท มาให้ชาวธรรมนิติเพื่อสนับสนุนการทำสาธารณะประโยชน์ เพียงแค่วันละบาทก็สามารถช่วยผู้คนได้มากมายครับ 

ร่วมทำความดี 70 ปีธรรมนิติ

ร่วมทำความดี 70 ปีธรรมนิติ

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เดินทางไปมอบเสื้อผ้าล้นตู้ที่มูลนิธิกระจกเงา กรุงเทพมหานคร  

 

7. บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด บริจาคหนังสือเพื่อใช้ในห้องสมุด และมอบเงินทุนให้กับโรงเรียนตะโกล่าง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นำทีมโดย คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง กรรมการจัดการคนที่ 4 เพราะการเรียนรู้ไม่ได้มีอยู่แต่ในห้องเรียน การที่น้องๆ ได้อ่านหนังสือในหลากหลายรูปแบบทำให้เกิดจินตนาการใหม่ๆ ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ 

ร่วมทำความดี 70 ปีธรรมนิติ

น้องๆ จากโรงเรียนตะโกล่าง โชว์การแสดงในวันจัดงานปีใหม่ของ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด พร้อมรับมอบของบริจาคจากผู้บริหาร 

 

โครงการร่วมทำความดี 70 ปี ธรรมนิติ แม้ว่าจะถูกจัดขึ้นโดยแต่ละบริษัทในเครือ แต่การรวบรวมของบริจาคและเงินทุนในแต่ละครั้ง ล้วนมาจากการร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานธรรมนิติทุกท่านที่มีความตั้งใจทำความดี สามัคคีกันนำสิ่งของมาช่วยผู้ที่ขาดแคลน บรรยากาศการไปมอบแต่ละครั้งเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขจากผู้ให้และผู้รับ และถึงแม้จะปิดโครงการนี้ไปแล้วแต่พวกเราชาวธรรมนิติก็ยังคงตั้งใจทำความดีเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อไปครับ 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?