Tag Archive for: เลิกจ้าง

เตรียมด่วน! คู่มือเตรียมพร้อมรับสิทธิประโยชน์ เมื่อถูกเลิกจ้าง+

เตรียมด่วน! คู่มือเตรียมพร้อมรับสิทธิประโยชน์ เมื่อถูกเลิกจ้าง

ลูกจ้างควรรู้! รักษาสิทธิประโยชน์อย่างไรเมื่อถูกกดดันให้เขียนใบลาออก+

ลูกจ้างควรรู้! รักษาสิทธิประโยชน์อย่างไรเมื่อถูกกดดันให้เขียนใบลาออก

กรอกข้อความเท็จในใบสมัครงานเลิกจ้างได้ไหม?+

กรอกข้อความเท็จในใบสมัครงานเลิกจ้างได้ไหม?

ค่าชดเชย เมื่อเลิกจ้าง+

ค่าชดเชย เมื่อเลิกจ้าง

การประเมินผลการปฏิบัติงานกับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม+

การประเมินผลการปฏิบัติงานกับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม

ถูกเลิกจ้างทางโปรแกรมแชตได้หรือไม่+

ถูกเลิกจ้างทางโปรแกรมแชตได้หรือไม่

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?