คืนภาษี (VAT) ให้นักท่องเที่ยว ผ่านระบบ Blockchain+

คืนภาษี (VAT) ให้นักท่องเที่ยว ผ่านระบบ Blockchain