สรุป ข้อดี ข้อเสีย กฎหมายใหม่ “ทรัพย์อิงสิทธิ” ที่ผู้เช่า และ ผู้ให้เช่า ต้องรู้!+