บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ธรรมนิติประชุมผู้ถือหุ้น

16 ตุลาคม 2562

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561

เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 และจัดประชุมสภากรรมการ ประจำเดือนเมษายน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภากรรมการได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?