บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ธรรมนิติประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561

เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2561 และจัดประชุมสภากรรมการ ประจำเดือนเมษายน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภากรรมการได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกครับ

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?