ผิดไหม? หากลูกบ้าน (บ้าน-คอนโดฯ) ไม่จ่ายค่าส่วนกลาง

 

รู้หรือไม่? ว่าบ้านจัดสรรหรือคอนโดที่คุณซื้อนั้น ไม่ได้มีเพียงแค่ค่าใช้จ่ายค่าบ้าน ค่าโอนกรรมสิทธิ์ หรือค่าตกแต่งต่างๆ เท่านั้น แต่ยังพ่วงมาด้วยค่าส่วนกลางของโครงการหมู่บ้านหรือคอนโดอีกด้วย โดยค่าส่วนกลางนี้มีความสำคัญอย่างไร และจะผิดไหมถ้าหากลูกบ้านไม่จ่ายตามกำหนด วันนี้เราจะพาไปค้นหาคำตอบกันค่ะ

 

ค่าส่วนกลางคืออะไร?

ค่าส่วนกลางเป็นค่าใช้จ่ายที่นิติบุคคลของโครงการหมู่บ้านหรือห้องชุดเรียกเก็บจากเจ้าของบ้าน/คอนโดทุกคน ไม่ว่าจะอยู่อาศัยหรือไม่อยู่อาศัยก็ตาม โดยจะเรียกเก็บเป็นรายเดือนหรือรายปีก็ได้ แล้วแต่การจัดการของนิติบุคคล

ทั้งนี้ค่าส่วนกลางของแต่ละโครงการหรือหมู่บ้านจะมีอัตราเรียกเก็บที่ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดของเนื้อที่บ้านหรือห้องชุดซึ่งจะคำนวณเป็นอัตราต่อตารางเมตร เช่น ค่าส่วนกลาง 20 บาท/ตารางเมตร หากพื้นที่บ้านมีขนาด 100 ตารางเมตร ค่าส่วนกลางจะเท่ากับ 20×100 = 2,000 บาท

นอกจากอัตราเรียกเก็บที่ต่างกันเพราะขนาดเนื้อที่แล้ว ยังขึ้นอยู่กับสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่ส่วนกลางต่างๆ ที่แต่ละโครงการมีให้บริการกับลูกบ้านด้วย เช่น สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส Co-Working Space คลับเฮาส์ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้ค่าส่วนกลางมีความแตกต่างกัน

 

ค่าส่วนกลางถูกจัดสรรใช้ทำอะไรบ้าง?

•  เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพื้นที่ส่วนกลาง สวน สระว่ายน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

•  เป็นค่าน้ำ ค่าไฟ ของโครงการส่วนกลาง

•  เงินเดือนสำหรับนิติบุคคล พนักงานธุรการ พนักงานรักษาความปลอดภัย แม่บ้าน พนักงานดูแลสวน

•  ค่าดูแล ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

•  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ทำให้พื้นที่ส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่ในสภาพดี

หากนิติบุคคลไม่สามารถเก็บค่าส่วนกลางได้ตามกำหนด จะทำให้งบประมาณต่างๆ ไม่เพียงพอและส่งผลให้พื้นที่ส่วนกลางชำรุดทรุดโทรม ระบบความปลอดภัยไม่ดี และสภาพแวดล้อมโดยรวมไม่น่าอยู่ ทั้งยังทำให้การปล่อยขายหรือให้เช่านั้นเป็นไปได้ยากหรือได้ราคาไม่ดี

 

ลูกบ้านไม่จ่ายค่าส่วนกลางได้หรือไม่?

ลูกบ้านที่ซื้อบ้านหรือคอนโด ตามปกติแล้วในการทำสัญญาซื้อขายจะมีระบุในเรื่องของค่าส่วนกลางที่ผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือคอนโดต้องรับผิดชอบโดยอาจถูกกำหนดให้จ่ายเป็นรายปีหรือรายเดือนก็ได้

นอกจากนี้ยังมี พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ซึ่งให้สิทธิ์นิติบุคคลในฐานะผู้มีอำนาจในการดูแลโครงการ สามารถระงับการให้บริการเจ้าของบ้านหรือคอนโดที่ค้างชำระค่าส่วนกลาง และดำเนินคดีตามกฎหมายได้ด้วย

 

จะเป็นอย่างไรหากไม่จ่ายค่าส่วนกลาง?

 1. กรณีลูกบ้านคอนโดไม่จ่ายค่าส่วนกลาง

•  ถูกเรียกเก็บค่าปรับค่าส่วนกลางในอัตรา 12-20% ของยอดที่ต้องชำระพร้อมดอกเบี้ย

•  ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในที่ประชุม

•  ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้จนกว่าจะจ่ายค่าส่วนกลาง ค่าปรับ ดอกเบี้ย และได้รับใบปลอดหนี้จากนิติบุคคล

•  ถูกฟ้องร้องบังคับให้ชำระหนี้ค่าส่วนกลางที่ค้างทั้งหมด

 2. กรณีลูกบ้านโครงการหมู่บ้านจัดสรรไม่จ่ายค่าส่วนกลาง

•  ถูกเรียกเก็บค่าปรับค่าส่วนกลางในอัตรา 10-15% ของยอดที่ต้องชำระพร้อมดอกเบี้ย

•  ถูกระงับสิทธิ์การเข้าใช้พื้นที่ส่วนกลาง สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการต่างๆ จากส่วนกลาง

•  ถูกอายัดไม่ให้จดทะเบียนสิทธิ์หรือทำนิติกรรมเกี่ยวกับโครงการ และการขายบ้าน

•  ถูกฟ้องร้องบังคับให้ชำระหนี้ค่าส่วนกลางที่ค้างทั้งหมด

 

ดังนั้นการจ่ายค่าส่วนกลาง จึงเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับทั้ง 2 ฝ่าย คือทั้งกับโครงการเองและสะท้อนกลับมาสู่ลูกบ้าน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยทุกคนมีพื้นที่ที่จะสามารถใช้พักผ่อน และทำกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ได้ รวมทั้งยังทำให้สภาพแวดล้อมโดยรวมน่าอยู่ และที่สำคัญยังทำให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?