มูลนิธิธรรมนิติ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ธรรมนิติ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน” ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 มูลนิธิธรรมนิติ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ธรรมนิติ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน” ซึ่งเป็นทุนที่สร้างประโยชน์แก่การศึกษาและสังคมมากว่า 20 ปี

โดยจัดทุนให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีบัณฑิต และนิติศาสตร์บัณฑิต จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 120,000 บาท


ในพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล (กรรมการผู้จัดการใหญ่) ได้ให้โอวาท และกล่าวถึงความเป็นมาของทุน “ธรรมนิติ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน” พร้อมด้วย ที่ปรึกษากรรมการจัดการ คณะกรรมการจัดการ ผู้ช่วยกรรมการจัดการ และคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งเข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีอันทรงเกียรตินี้ด้วย


Copyright ©2023  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?