ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าไปถึง เม.ย.63 ไม่ยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนและอินเดีย

ยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซา

18 เมษายน 2563

ครม.อนุมัติขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า (VoA) ไปถึง เม.ย.63

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการต่ออายุการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า (Visa on Arrival หรือ VoA)  ที่จะหมดลงในเดือนกันยายน 2562 ออกไปอีก 6 เดือน คือถึงเดือนเมษายน 2563 ในกลุ่มประเทศเดิมที่เคยให้ไว้ซึ่งได้แก่ 18 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ (ไต้หวัน) เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวไปจนถึงช่วงตรุษจีนและเทศกาลสงกรานต์ โดยไม่มีการยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจีนและอินเดียตามกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเสนอมา

 

สรุปข่าวการประชุม ครม.20 สิงหาคม 2562 https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/22365

รายชื่อกลุ่มประเทศที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า http://bit.ly/2KVSNP3

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?