เติมความรู้ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาความรู้และส่งเสริมความสัมพันธ์คีย์สต๊าฟ ประจำปี 2567 ในหัวข้อ รู้จักคน รู้จักทีม ด้วย “DISC Style”

ประเดิมหลักสูตรแรก สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาความรู้และส่งเสริมความสัมพันธ์คีย์สต๊าฟ ประจำปี 2567 ด้วยหัวข้อ รู้จักคน รู้จักทีม ด้วย “DISC Style”

โดย อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ หรือ อ.ไวท์ วิทยากรมืออาชีพ มากประสบการณ์ จาก  Service Pro พัฒนาบุคคล ที่มาแบ่งปันความรู้ และข้อคิดในการทำงาน สื่อสารกับคนรอบข้างอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ

ซึ่งจะมุ่งเน้น การใช้คำพูดในเชิงบวก เพื่อสร้างความร่วมมือภายในทีม รวมถึงการเป็นผู้รับฟังที่ดี เพื่อให้เข้าใจคนที่เราต้องอยู่ร่วมกัน

นอกจากนี้ ยังมีการนำเครื่องมือทางจิตวิทยา DISC มาช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เข้าใจตัวเอง และคนรอบข้างมากขึ้น พร้อมแนะนำวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม ให้กับคนแต่ละ Type รวมถึงเคล็ดลับในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขด้วย

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?