ธรรมนิติ จัดกิจกรรม ทำความสะอาดครั้งใหญ่แห่งปี “Dharmniti BIG CLEANING DAY”

เก็บของที่จำเป็น..เคลียร์สิ่งที่ไม่ได้ใช้.. และแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามมาตรฐาน 5 ส. ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน

ซึ่งปีนี้ไม่เพียงทำความสะอาด หรือเก็บขยะทิ้งเท่านั้น แต่ธรรมนิติ มีการส่งเสริมให้พนักงาน เกิดความตระหนักรู้ ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

โดยการแยกขยะเพื่อนำขยะที่มีประโยชน์ สามารถนำกลับไปรีไซเคิลให้ใช้งานได้อีกครั้ง

BIG CLEANING ในครั้งนี้ สามารถรวบรวมขยะประเภทพลาสติกและประเภทกระดาษต่าง ๆ จากพี่ๆ น้องๆ ธรรมนิติ ส่งมอบให้

พันธมิตรเครือข่ายสังคมลดขยะ รีไซเคิลเดย์ Recycle Day Thailand ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2

ถือเป็นการจัดการขยะเพื่อนำไปรีไซเคิล ช่วยลดปัญหาปริมาณขยะล้นโลก และเปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ สร้างโลกสีเขียวให้แก่สังคม

ประเทศชาติ และยังส่งผลไปถึงระดับโลกอีกด้วยCopyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?