7 นิสัยผู้ประสบความสำเร็จ

7 นิสัยผู้ประสบความสำเร็จ

18 มิถุนายน 2562

ความสำเร็จเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ต้องการ แต่สิ่งนี้จะไม่เดินมาหาคนที่อยู่เฉยๆ  หากอยากเป็นหนึ่งในคนที่ประสบความสำเร็จ อย่าลืมสร้าง นิสัยผู้ประสบความสำเร็จ ให้ติดตัวไว้ครับ 

7 นิสัยผู้ประสบความสำเร็จมีดังนี้ 

  1. ต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นทำก่อน (Be Proactive)

มีความคิดริเริ่มในสิ่งใหม่ๆ กล้ารู้ กล้าที่จะลองทำในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือมีคนอื่นทำมาก่อน คิดนอกกรอบ และจะต้องมีการลงมือทำจริง

 

  1. เริ่มต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ (Begin with the End in Mind)

ต้องมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนว่าชีวิตในอนาคตนั้นจะเป็นเช่นไร และมีพลังในการคิดบวก เพื่อให้กำลังใจตนเองในการทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จ

 

  1. ทำตามลำดับความสำคัญ (Put First Things First.)

ควรมีการจัดลำดับความสำคัญของแต่อย่าง เพราะเวลาที่มีอย่างจำกัด ควรเลือกความสำคัญและระยะเวลาของงานก็ควรทำสิ่งนั้นก่อน เพื่อลดการทำงานที่ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากการทำงานที่เร่งรีบ

 

  1. คิดแบบ ชนะ/ชนะ (Thank win-win)

พลังของการคิดบวก คือการคิดแบบ ชนะ/ชนะ (win-win) จะทำให้เราไม่มองเพียงผลประโชน์หรือสิ่งที่เราจะได้รับเพียงฝ่ายเดียว แต่จะมองถึงสิ่งที่อีกฝ่ายจะได้รับด้วย

 

  1. เข้าใจคนอื่นก่อนจะให้คนอื่นเข้าใจเรา (Seek First to Understand, Then to be Understood)

ต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจและรับฟังความคิดของผู้อื่น เพราะจะทำให้เราทราบถึงมุมมองของเรื่องเดี่ยวกันในแง่มุมที่แตกต่างกันออกไป

 

  1. ประสานพลังสร้างสิ่งใหม่ (Synergize)

คือการรวมพลังในการทำงานเป็นทีมหรือการระดมความคิดกลุ่ม เพราะจะทำให้เราได้ผลงานนั้นอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเกิดขึ้นจากหลากหลายความคิดและมุมมอง

 

  1. ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอ (Sharpen the saw)

มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ ทั้งทางด้านวิชาการความรู้และความรู้รอบตัว ให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

***Credit: The 7 habits of highly effective people by Stephen R. Covey

** ส่วนหนึ่งจากการอบรมรม In-house Training หลักสูตร “การทำงานเชิงรุก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ” สนใจจัดอบรม In-house Training หลักสูตร “การทำงานเชิงรุก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ”  

 

เรื่อง : ทีมวิชาการ บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด  

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?