เริ่มแล้ว … มาตรการสินเชื่อบัตรเครดิตใหม่

09 มิถุนายน 2564

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการสินเชื่อบัตรเครดิตใหม่เพื่อเป็นการช่วยดูแลการก่อหนี้สินของภาคครัวเรือนให้เหมาะสม เริ่มมีผล 1 กันยายนนี้

สำหรับมาตรการสินเชื่อบัตรเครดิตใหม่มีรายละเอียดดังนี้

กำหนดวงเงินบัตรเครดิต ใหม่
รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท วงเงินบัตรไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้
รายได้ 30,000 ถึง 50,000 บาท วงเงินบัตรไม่เกิน 3 เท่าของรายได้
รายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป วงเงินบัตรไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

ปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต
จากร้อยละ 20 ลงเหลือร้อยละ 18

ปรับวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล
รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้ / มีได้ไม่เกิน 3 ราย
รายได้ต่อเดือนเกิน 30,000 บาทขึ้นไป วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 5 เท่า / ไม่จำกัดจำนวน

สำหรับแนวทางการกำหนดวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลนี้ มีผลใช้บังคับกับผู้ขอมีบัตรเครดิตหรือผู้ขอสินเชื่อส่วนบุคคลรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ที่มา : ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย มาตรการการดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

เรื่อง : กองบรรณาธิการ www.dharmniti.co.th 

Tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?