เตรียมพร้อมทีมด้วย Morning Talk

morning talk

18 มิถุนายน 2562

หนึ่งในเทคนิคง่ายๆ ที่ช่วยให้คนทำงานเห็นเป้าหมายและทำงานได้อย่างชัดเจน ที่ผู้บริหารสามารถนำไปใช้กับทีมได้ก็คือ Morning Talk นั่นเองครับ

ก่อนเริ่มต้นการทำงานในแต่ละวัน ควรมีการสื่อสารภายในองค์กรด้วยวิธี  Meeting Morning Talk เพื่อให้ทีมงานทุกคนได้รับทราบเป้าหมายในการทำงานในทิศทางเดียวกัน และหากมีปัญหาเกิดขึ้นในการทำงานแต่ละวันก็จะสามารถร่วมกันค้นหาสาเหตุ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  

ขั้นตอนการทำ Morning Talk

1.กล่าวทักทาย

2.พูดคุยถึงปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นในการทำงานแต่ละวัน  พร้อมแนวทางแก้ไข

3.พูดคุยเรื่องเป้าหมายในการทำงานวันนี้

4.สอนงานเพื่อสร้างความตระหนัก และตอกย้ำหรือแจ้งข่าวสารเบื้องต้น

5.การมอบหมายงานให้ลูกน้องทำ

6.เช็คขาด ลา มาสาย และสรุปกำลังคนที่ทำงานในวันนั้นๆ

Morning Talk  ถือเป็นการเตรียมพร้อมทีมโดยใช้เวลา 10 – 15 นาทีก่อนเริ่มงานทุกวัน  เพื่อเป็นการสื่อสารในองค์กรหรือทีมเพื่อการทำงานที่ชัดเจนเห็นเป้าหมายตรงกันนั่นเองครับ

 

สนใจจัดอบรม In-House Training  “หลักสูตรเทคนิคการประชุมงานประจําวันสําหรับหัวหน้างาน (Meeting Morning Talk)”  สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์. 02-555-0700 ต่อ 717, 719, 720  หรือ E-Mail : charuwanr@dharmniti.co.th, sirisarav@dharmniti.co.th, pornpiromt@dharmniti.co.th  หรือต้องการจัดอบรมภายในองค์เรื่องอื่นๆ ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ In-House Training

เรื่อง : ทีมวิชาการ บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด  

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?