fbpx

อ่านคนผ่านนพลักษณ์

อ่านคนผ่านนพลักษณ์

นพลักษณ์ หรือ Enneagram เป็นภูมิปัญญาโบราณที่ใช้ศึกษาบุคลิกของคน โดยแบ่งคนออกเป็น 9 แบบหรือ 9 ลักษณ์ ซึ่งการรู้จักลักษณ์ทั้ง 9 นี้จะช่วยทำให้เข้าใจตนเองและผู้อื่นมากขึ้น

ยิ่งในฐานะผู้บริหารหรือหัวหน้างาน การนำศาสตร์ของนพลักษณ์มาใช้จะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้บริหารงาน ดูแลทีมงานที่มีความแตกต่าง ช่วยเสริมจุดเด่นลดข้อด้อยสมาชิกในทีม ช่วยให้ทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพากยิ่งขึ้น

นพลักษณ์แบ่งคนเป็น 9 ลักษณ์ ซึ่งแต่ละลักษณ์ก็มีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันดังนี้

1. The Perfectionist : คนสมบูรณ์แบบ

จุดเด่น : เป็นตั้งใจทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์ มีแผนในการทำงาน ไว้วางใจได้

ข้อด้อย : ชอบควบคุม ตัดสินคนอื่น ช่างวิตกกังวล กลัวความผิดพลาด บางครั้งดื้อรันโต้เถียง และเอาจริงเอาจังเกินไป ไม่ยืดหยุ่น

ดูแลคนลักษณ์นี้ : อารมณ์ขันเพื่อลดความเคร่งเครียด รับฟังความคิดเห็นหรือคำวิจารณ์(ในเชิงบวก) ของเขา เมื่อมอบหมายงานต้องกำหนดบทบาทการทำงานให้ชัดเจน หรือคุยถึงเป้าหมายต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อลดความกังวลเรื่องความผิดพลาด

2. The  Giver :  ผู้ให้

จุดเด่น :  ชอบช่วยเหลือให้คำแนะนำ เข้ากับคนอื่นได้ดี เป็นนักสื่อสาร

ข้อด้อย :   เพราะต้องการเป็นที่รักของคนอื่นบางครั้งจึงไม่เป็นตัวของเอง รวมถึงควบคุมคนอื่นด้วยการประจบเอาใจ รู้สึกกังวลใจเมื่อไม่เป็นที่รัก การทำงานจะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์มากกว่า

ดูแลคนลักษณ์นี้ : ให้ความสนใจและชื่นชมในสิ่งที่ทำ สื่อสารด้วยความสุภาพ ชัดเจน ตรงประเด็น   

3. The  Performer :  นักแสดง 

จุดเด่น :  มุ่งมั่นความสำเร็จ ชอบต่อสู้แข่งขัน รักษาภาพลักษณ์ ต้องการเป็นที่ยอมรับนับถือ

ข้อด้อย : ไม่ยอมรับความล้มเหลว รับแต่ความสำเร็จ ทำให้อาจโยนความผิดพลาดให้คนอื่น ทนต่อความผิดพลาด ถูกวิจารณ์ไม่ค่อยได้

ดูแลคนลักษณ์นี้ :  สื่อสารเชิงบวกโดยไม่กระทบภาพลักษณ์ รวมถึงการพูดคุยให้เห็นอนาคตที่เติบโตและประสบความสำเร็จจะทำให้คนลักษณ์นี้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่

4. The  Tragic  Romantic  :  คนโศกซึ้ง 

จุดเด่น :  เป็นคนช่างคิดช่างจินตนาการ มีความคิดที่แตกต่างจากคนอื่น เป็นศิลปิน  

ข้อด้อย : ผลงานจะขึ้นอยู่กับอารมณ์และความรู้สึก อ่อนไหว อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ  อยากให้คนอื่นมองว่าเป็นคนพิเศษ ถ้ารู้สึกว่าตนเองธรรมดาจะกังวล ห่อเหี่ยว

ดูแลคนลักษณ์นี้ :  ต้องใส่ใจเรื่องความรู้สึก ให้กำลังใจคนลักษณ์นี้  ที่สำคัญแสดงความสนใจรวมถึงติดตามงานเพื่อให้งานเสร็จตรงตามเวลา

5. The  Observer  :  นักสังเกตการณ์ 

จุดเด่น :  เป็นนักคิด ชอบค้นคว้าสำรวจหาคำตอบ ฉลาดรอบรู้

ข้อด้อย : ไม่ชอบยุ่งวุ่นวายกับใคร เก็บตัว ชอบโต้เถียง ช่างติ เพราะรู้เยอะทำให้ตัดสินหรือตำหนิคนอื่น

ดูแลคนลักษณ์นี้ :  ให้อิสระให้เรียนรู้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  โดยให้โจทย์ไป แล้วเขาจะมีความคิดและข้อมูลดี ๆ มานำเสนอ

6. The  Questioner  : นักตั้งคำถาม

จุดเด่น :   รอบคอบ ยึดถือความปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยง ไม่เกิดปัญหา

ข้อด้อย : ขี้กลัว ขึ้ระแวง ช่างสงสัย มองโลกในแง่ร้าย ไม่ชอบเสี่ยงถ้าไม่มั่นใจ  

ดูแลคนลักษณ์นี้ :  ต้องสร้างความมั่นใจให้เห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อย ไม่มีจุดที่จะเสี่ยงหรือผิดพลาด  ต้องสร้างความมั่นใจและทำให้เห็นภาพชัดเจน แล้วคนลักษณ์นี้จะทำได้ดี

7. The  Adventure : นักผจญภัย 

จุดเด่น :   มองโลกในแง่ดี กระฉับกระเฉง  หัวไว มักมีทางเลือกมากมายมานำเสนอ ชอบเล่นชอบสนุก  สุขนิยม  ง่ายๆ สบายๆ 

ข้อด้อย : ยืดหยุ่นมาก วอกแวก ไม่ค่อยอยู่ในกฎระเบียบ พริ้วเก่ง เป็นนักวางแผนแต่ยังไม่ได้ลงมือทำ มักเอาความคิดเห็นตนเองเป็นใหญ่

ดูแลคนลักษณ์นี้ :  ส่งเสริมการมองโลกในแง่ดีและสนุกสนานของเขาไว้ ให้แชร์ความคิดต่าง ๆ และหาวิธีให้เขาทำงานโดยไม่ต้องสั่ง รวมถึงหาวิธีควบคุมโดยเขาไม่รู้สึก

8. The  Boss : เจ้านาย 

จุดเด่น :   เป็นผู้นำ มีความเข้มแข็งและชอบพึ่งพาตนเอง ตรงไปตรงมา รักความถูกต้องและความยุติธรรม

ข้อด้อย : โกรธง่าย ยึดถือตัวองเป็นศูนย์กลาง ตัดสินใจเร็ว ก้าวร้าว ครอบงำคนอื่น  

ดูแลคนลักษณ์นี้ : สื่อสารอย่างตรงไปตรงมา ใจเย็น แลกเปลี่ยนด้วยข้อมูลที่ชัดเจน เตรียมทางเลือกให้ตัดสินใจ

9. The  Peacemaker : ผู้ประสานไมตรี

จุดเด่น :   รับฟังคนอื่น เปิดกว้าง ไม่ตัดสินคนอื่น ใจดี ชอบช่วยเหลือ ดูสบายๆ

ข้อด้อย : บางครั้งยอมคนอื่นมากไป ไม่มั่นใจในตนเอง ดื้อเงียบ ไม่ตัดสินใจ

ดูแลคนลักษณ์นี้ : เพราะชอบช่วยเหลือจึงไม่ค่อยปฏิเสธคนอื่นจึงต้องสอบถามก่อนหากอยากให้คนลักษณ์นี้ช่วย เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และชื่นชมในความคิดเห็นไอเดียต่าง ๆ ที่นำเสนอ

 

เมื่อได้รู้จักลักษณะเบื้องต้นของคนทั้ง 9 ลักษณ์ คงจะช่วยให้เข้าใจและดึงเอาจุดเด่นของแต่ละคนไปใช้ในการทำงานได้อย่างดีขึ้นนะครับ

ข้อมูลอ้างอิง

http://infofile.pcd.go.th/pcd/2Jul12_1.pdf

https://www.gotoknow.org/posts/381895

 

เรื่อง : กองบรรณาธิการ  www.dharmniti.co.th 

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?