สิทธิตรวจสุขภาพฟรีปีละครั้ง ที่รพ.ประกันสังคม

ตรวจสุขภาพฟรีที่รพ ประกันสังคม

13 มิถุนายน 2562

ปี 2560 นี้ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้เพิ่มสิทธิผู้ประกันตนสามารถไป ตรวจสุขภาพฟรี ในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ ปีละ 1 ครั้งโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

การเพิ่มสิทธิ ตรวจสุขภาพฟรี ดังกล่าวก็เพื่อที่ผู้ประกันตนจะได้ตรวจสุขภาพประจำปีลดความเสี่ยงของโรคต่าง ๆ

นับเป็นการเพิ่มสิทธิให้ผู้ประกันตนด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ณ สถานพยาบาลตามที่ผู้ประกันตนได้เลือกไว้ หากพบความผิดปกติผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก ตัวอย่างเช่น  การตรวจเต้านมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการตรวจสารเคมีในเลือด เช่น ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ไขมันในเลือด น้ำตาลในเลือด และการทำงานของไต  เพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรังที่พบบ่อยไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน ฯลฯ

 

ตรวจสุขภาพประกันสังคม

 

ยังเหลือเวลาอีก ประมาณ 1 เดือน หากผู้ประกันยังไม่ได้มาใช้สิทธิในการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 นี้ (รับบริการได้ปีละ 1 ครั้ง)  ก็สามารถรับบริการได้ เพียงผู้ประกันตนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนในการใช้สิทธิ ณ สถานพยาบาลตามที่ผู้ประกันตนเลือกไว้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

อย่าลืมไปใช้สิทธิตรวจสุขภาพฟรีปีละครั้ง ที่ รพ.ประกันสังคมที่เลือกไว้กันนะครับ

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม 

เรื่อง  : กองบรรณาธิการ  www.dharmniti.co.th  

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?