สัมภาษณ์ให้ได้คนที่ “ใช่” ด้วย SAR Technique

16 ตุลาคม 2562

การสัมภาษณ์คนเข้าองค์กรนอกจากความรู้ความสามารถแล้ว ทัศนคติการแก้ไขปัญหายังเป็นอีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ ซึ่งจุดนี้เรามีวิธีการคัดกรองคนที่ใช่ได้ด้วยเทคนิค SAR

 

SAR Technique

การให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ เล่าเหตุการณ์ในอดีตเพื่อดูว่าผู้ถูกสัมภาษณ์จะทำงานเป็นอย่างไรในอนาคต

โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เกิน 2 ปี และตนเองได้ใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการจัดการสถานการณ์ดังกล่าว

 

S = Situation :
เล่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ต้องจัดการ
A = action :
สิ่งที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้ลงมือกระทำ
R = result :
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้น

 

ตัวอย่างสถานการณ์

S = Situation :  ได้รับมอบหมาย ให้เตรียมเอกสารเข้าประชุมและดูแลความเรียบร้อยระหว่างการประชุม แต่ปรากฎว่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์เกิดขัดข้องไม่สามารถฉายได้ ทำให้การประชุมต้องหยุดชะงักไป ดังนั้นจึงต้องหาวิธีจัดการเพื่อให้การประชุมดำเนินต่อไปได้

A = action :
แจ้งหน่วยงาน IT ให้ดำเนินการหาเครื่องสำรอง และแจกเอกสารสำหรับการประชุมที่ได้ทำการสำรองไว้ให้กับผู้เข้าประชุมทุกคน

R = result :
การประชุมเดินหน้าต่อไปได้ และสามารถเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

หากต้องการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนที่ใช่ตอบทุกโจทย์ในองค์กร

ติดต่อ บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
จัดอบรม In-House Training  โทร.02-555-0717 -720

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?