สภากรรมการธรรมนิติมีมติจัดตั้งฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ในสำนักกรรมการจัดการ

10 พฤษภาคม 2562

นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ กรรมการประจำสำนักกรรมการจัดการ คนที่ 4 เครือธรรมนิติ เปิดเผยผลการประชุมสภากรรมการธรรมนิติเมื่อวานนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2556) ว่าสภากรรมการมีมติอนุมัติจัดตั้งฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ในสำนักกรรมการจัดการ โดยมีตนเป็นประธานคณะกรรมการ
นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ กล่าวว่าขณะนี้ธรรมนิติได้ให้บริการแก่ภาคธุรกิจหลายประเทศ และมีเครือข่ายให้บริการทางวิชาชีพอีกหลายประเทศ โดยล่าสุดได้ทำความร่วมมือกับสำนักงานกฎหมายและสำนักงานบัญชีของจีน ดังนั้นคณะกรรมการจัดการจึงมีมติให้จัดตั้งฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ขึ้นในสำนักกรรมการจัดการเพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับพันธมิตรในต่างประเทศอย่างเป็นเอกภาพ และสภากรรมการเครือธรรมนิติได้อนุมัติข้อเสนอเมื่อวานนี้

นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ กล่าวว่าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์จะขึ้นต่อสำนักกรรมการจัดการ และมีกรรมการรับผิดชอบ 6 ท่านคือ ตนเป็นประธานคณะกรรมการ มีกรรมการประกอบด้วยนายคำนึง สาริสระ กรรมการจัดการสำรองด้านการบัญชี, นายดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการสำรองด้านสำนักพัฒนาการบริหาร, นายนพคุณ พุ่มทองตรู กรรมการบริหาร, นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์ ผู้จัดการสำนักกรรมการจัดการ, และ Mr. Wang Xinhao ทนายความฝึกหัด และหน่วยงานนี้จะทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับพันธมิตรในต่างประเทศทุกประเทศ ซึ่งจะทำให้การทำงานร่วมกับพันธมิตรในต่างประเทศเป็นเอกภาพในทุกด้านธุรกรรม.

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?