รับสมัคร Web Master

สมัครงาน ดีไอซีที

10 พฤษภาคม 2562

บริษัท ดีไอทีซี จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Web Master  

 

 

Web Master (สามารถเขียน Content ได้)       1     อัตรา

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขานิเทศศาสตร์ , อักษรศาสตร์ , วารสารศาสตร์ , ศิลปศาสตร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์งานด้าน Content  หรือการเขียนอย่างน้อย 1 ปี

– มีความสนใจในการติดตามข่าวสารรอบตัวในทุก ๆ ด้าน

– มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้

– มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

– มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP/HTML

– มีความเข้าใจเกี่ยวกับ My SQL, CSS หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำเว็บไซต์

– สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ได้  (เสาร์เว้นเสาร์)

 

รายละเอียดในการรับสมัคร

ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการศึกษาและแนบรูปถ่าย มาที่ E-Mail :   thunyaluk@dharmniti.co.th , Tanunyam@dharmniti.co.th หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนัญญา มิ่งฉาย หรือคุณธัญลักษณ์ จิโรภาส หมายเลขโทรศัพท์ 02-596-0500 ต่อ 323

 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?