5 หน่วยงาน ผู้ประกอบการ SME หน้าใหม่ต้องรู้จัก

ผู้ประกอบการ SME

18 มิถุนายน 2562

ผู้ประกอบการ SME หน้าใหม่ อาจจะมีไอเดียแต่ไม่รู้ต้องเริ่มธุรกิจอย่างไร รัฐบาลเองมีหน่วยงานสนับสนุนหลายหน่วยงาน มาทำความรู้จักช่องทางช่วยเหลือเรากันครับ


การเป็นเจ้าของกิจการ เรียกว่าเป็นความฝันของคนในยุคนี้ เพราะไม่ต้องคอยรับคำสั่งใคร เป็นเจ้านายตัวเองได้แบบเต็มตัว ทำให้เราเห็นคนที่มีงานประจำทยอยทำงานเสริมอย่างการขายของออนไลน์ ขายของหลังเลิกงานกันมากขึ้น และเมื่อมองเห็นโอกาสก็ออกมาทำกิจกรรมเล็ก ๆ ของตัวเอง และวางแผนขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต ที่เราเรียกธุรกิจประเภทนี้ว่า SME

แต่การจะเป็นผู้ประกอบการ SME ที่เริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งด้านความรู้ และเงินทุน ซึ่งจริงๆ แล้วก็มีหลายหน่วยงานของรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กๆ ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก ดังนั้นเรามาดูกันครับ ว่าหน่วยงานที่ผู้ประกอบการ SME ต้องรู้จักมีอะไรบ้าง

1.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ก่อนจะเริ่มมีกิจการต้องดำเนินตามกฏหมายขั้นแรกคือการจดทะเบียนบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานทางการค้า ซึ่งคนที่ไม่สะดวกเดินทางไปยังที่ตั้งสาขาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก็สามารถจดทะเบียนผ่านทางออนไลน์ได้

ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการแต่เพียงผู้เดียวให้จดเป็นทะเบียนพาณิชย์ (บุคคลธรรมดา) สำหรับธุรกิจที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เลือกจดเป็นแบบนิติบุคคล ซึ่งข้อดีของการจดทะเบียนการค้านี้จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ และมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์จากทางกระทรวงพาณิชย์ เช่น การอบรมสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการ

2.กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กว่าจะคิดค้นผลิตภัณฑ์ โลโก้ หรือแพคเกจจิ้ง ได้สักชิ้นหนึ่งต้องใช้ระยะเวลา และความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก ซึ่งก็คงไม่ดีนักถ้าหากความคิดของใครมาซ้ำของเรา หรือความคิดของเราไปซ้ำกับใคร กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นพื้นที่ให้จดลิขสิทธิ์สิ่งเหล่านี้เป็นของเรา เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ และนำไปใช้ในทางไม่ชอบ

หากอยากตรวจสอบเครื่องหมายการค้าว่าที่เราได้ออกแบบมานั้นสามารถนำไปใช้ หรือซ้ำกับที่มีอยู่แล้วหรือไม่ ก็ไม่ต้องเดินทางไปถึงกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพราะสามารถตรวจสอบเครื่องหมายการค้าออนไลน์ได้ ที่ http://www.ipthailand.go.th/th/

3.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
สสว.  เป็นหน่วยงานเพื่อ SME โดยเฉพาะ โดยมีหน้าที่ในการผลักดัน สนับสนุน พัฒนาระบบส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยเปิดให้บริการ one-stop-service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ SME ในการเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ เครือข่ายธุรกิจแบบครบวงจร

ผู้ประกอบการ SME สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ และงานสัมมนาที่ทางสสว. จัดเพื่อหาความรู้ในด้านต่างๆ เพิ่มเติมได้ เพียงร่วมลงทะเบียนผู้ประกอบการ เพื่อรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจต่างประเทศที่ สสว.เป็นพันธมิตร หรือได้รับสิทธิเข้าร่วมนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าในต่างประเทศ โดยสสว. เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย

4.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศในด้านการส่งเสริม สนันสนุน และพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME วิสาหกิจชุมชน

ให้ความช่วยเหลือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม โดยให้บริการปรึกษาผ่านหน่วยงานที่มีชื่อว่า BSC หรือ Business Service Center ซึ่งมีสาขาถึง 14 แห่ง BSC มีทีมที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการ การผลิต เทคโนโลยี การเงินการบัญชี ให้ข้อมูลทางอุตสาหกรรม การลงทุน รวมถึงเป็นแกนกลางในการส่งเสริมและพัฒนาด้วยรูปแบบกรอบการดำเนินงาน อาทิ การให้คำปรึกษาแนะนำ การฝึกอบรม การบ่มเพาะธุรกิจ การเชื่อมโยงธุรกิจอีกด้วย

5. SME Bank ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดตั้ง การดำเนินงาน การขยาย หรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการให้สินเชื่อค้ำประกัน ร่วมลงทุน สนับสนุนบริการทางการเงิน ให้คำปรึกษาแนะนำหรือให้บริการที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบการไทย

SME Bank มีโครงการพิเศษสำหรับการให้สินเชื่อ ค้ำประกัน ร่วมลงทุน ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำสำหรับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม อยู่เป็นระยะๆ

นี่ก็เป็น 5 หน่วยงานรัฐ ที่ผู้ประกอบการต้องรู้จักในการเริ่มธุรกิจใหม่ เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ เป็นธุรกิจที่ถูกกฎหมาย และได้รับความรู้แบบเจาะลึกกับผู้เชี่ยวชาญฟรีๆ รู้อย่างนี้แล้ว ก็อย่าลืมติดตามข่าวสารจากช่องทางเหล่านี้กันนะครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?