ประกาศธรรมนิติ เรื่อง ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

17 พฤษภาคม 2565

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)  ประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น   

บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)  ประกาศปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น   ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน  2562 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล 

 

  

 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?