ธรรมนิติ มอบน้ำดื่มให้เขตบางซื่อ

13 เมษายน 2563

ธรรมนิติ มอบน้ำดื่มจำนวน 2,000 ขวดให้เขตบางซื่อ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพฯ วันที่ 26 ตุลาคมนี้ 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย คุณศักดิ์ศรี อำพวัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป็นตัวแทนไปมอบน้ำดื่มธรรมนิติ จำนวน 2,000 ขวด ให้กับสำนักงานเขตบางซื่อ เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดมัชณันติการาม เนื่องจากได้มีการจัดตั้งโรงครัวเพื่อเลี้ยงรับรองประชาชนที่มาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยมีคุณกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ เป็นผู้รับมอบและได้ให้การต้อนรับทีมงานธรรมนิติ

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?