fbpx

ธรรมนิติ จัดอมรมกลุ่มหัวหน้างาน เรื่อง Evaluation

23 สิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ธรรมนิติได้จัดอบรมกลุ่มหัวหน้างาน เรื่อง Evaluation เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต นักพัฒนาบุคลากรมืออาชีพ

ในครั้งนี้วิทยากรได้มอบความรู้ เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการประเมินผล ส่วนประกอบของการประเมิน แชร์ประสบการณ์ดีๆ ในการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร

ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ที่สามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้

-ขอขอบคุณวิทยากรเป็นอย่างยิ่งครับ-

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?