บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติรับสมัครพนักงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและผู้ช่วยผู้บริหาร

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด รับสมัครงาน

19 มิถุนายน 2562

บริษัทฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด เปิดรับพนักงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ (ภาษีอากร , บัญชีการเงิน)  และผู้ช่วยผู้บริหาร

1)   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ (ภาษีอากร)   1 อัตรา

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขานิติศาสตร์

– มีบุคลิกภาพ ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ดี รักในงานบริการ

– สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้

– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Word, Excel, Powerpoint)

– สามารถทำงานวันเสาร์ได้

– ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่

 

2) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ (บัญชีการเงิน)  1 อัตรา

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์

 – มีบุคลิกภาพ ทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ดี รักในงานบริการ

– สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้

– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Word, Excel, Powerpoint)

– สามารถทำงานวันเสาร์ได้

– ยินดีตอนรับนักศึกษาจบใหม่

 

3) ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บริหาร  1 อัตรา

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหาร การจัดการ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้

– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

– สามารถวางแผนกลยุทธ์สื่อสารด้านการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจฝึกอบรมและสัมมนา,สื่อสิ่งพิม์ และวารสารด้านวิชาการ

– สามารถจัดกิจกรรม และมีแนวความคิด เพื่อส่งเสริมงานด้านการตลาด

– สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรได้

– สามารถทำงานวันเสาร์ได้

 

รายละเอียดในการรับสมัคร

ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมหลักฐานการศึกษาและแนบรูปถ่าย มาที่ E-Mail :   thunyaluk@dharmniti.co.th , Tanunyam@dharmniti.co.th หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนัญญา มิ่งฉาย หรือคุณธัญลักษณ์ จิโรภาส หมายเลขโทรศัพท์ 02-596-0500 ต่อ 323

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?