ดอกไม้จันทน์ แทนใจถวายพ่อ

ความหมายดอกไม้จันทน์

28 มิถุนายน 2562

ดอกไม้จันทน์แต่ละแบบที่พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมกันทำเพื่อใช้ในงานระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้น มีความหมายลึกซึ้งสะท้อนถึงความรักต่อพระองค์ท่านตราบนิรันดร์

ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้จะมีพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งดอกไม้จันทน์แต่ละแบบล้วนมีความหมายลึกซึ้ง สื่อถือความจงรักภักดีของที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงผู้เป็นที่รักของเราชาวไทย

ดอกไม้จันทน์ทั้ง 7 แบบมีความหมายอย่างไรนั้น มาทำความรู้จักไปพร้อม ๆ กันเลย

ดอกไม้จันทน์ : ดอกดารารัตน์

ดอกดารารัตน์ หรือดอก Daffodil นิยมใช้มอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักเพื่อบอกว่าไม่เคยหวังสิ่งใดตอบแทน และยังหมายถึง เกียรติยศ ความกล้าหาญ สัญลักษณ์ของความหวัง  คำว่าดารารัตน์ยังมีความหมายที่ลึกซึ้งคือ  ดารา หมายถึง ดวงดาวคือสิ่งที่อยู่สูงสุด ส่วนคำว่า รัตน์ หมายถึง แก้วคือสิ่งที่มีค่า

ที่สำคัญดอกดารารัตน์ยังเป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้พระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถอยู่เสมอ เมื่อครั้งยังทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ดอกไม้จันทน์ : ดอกกุหลาบ

เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์ จึงแสดงถึงความรักความจงรักภักดีของราษฎร์ที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระประมุขของชาติ เพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้เป็นกษัตริย์ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ดอกไม้จันทน์:  ดอกพุดตาน

เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ ชาวจีนเชื่อว่าเป็นไม้มงคลเพราะดอกพุดตานเปลี่ยนสีได้ถึงสามสีภายในวันเดียวกันซึ่งเปรียบเสมือนวัฏจักรของชีวิตมนุษย์ที่เริ่มต้นเปรียบเหมือนเด็กที่เป็นผ้าขาว เติบโตขึ้นพร้อมกับสีสันที่แต่งแต้มขึ้นมา จนกระทั่งสูงอายุมากขึ้นพร้อมกับสีที่เข้มขึ้นจนกระทั่งร่วงโรยจากไป เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกุศลอุทิศถวายครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ดอกไม้จันทน์ : ดอกลิลลี่

สื่อถึงถึงความรักที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับดอกกุหลาบสีขาว ดอกลิลลี่สีขาวยังแสดงออกถึงความซื่อสัตย์และเทิดทูนด้วยอานุภาพแห่งความจงรักภักดีของพสกนิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลดุลยเดชและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ดอกไม้จันทน์ : ดอกกล้วยไม้

เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ความรัก และความสง่างาม สมดังพระมหากรุณาธิคุณในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้ขจรขจายไปทั้งแผ่นดินไทยตลอดถึงนานาประเทศทั่วโลก

ดอกไม้จันทน์ : ดอกชบาทิพย์

เป็นดอกไม้ที่สื่อถึงการดับสูญและความเป็นทิพย์ เพื่อเป็นการถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงสถิตในดวงใจของประชาราษฎร์ชั่วนิรันดร์

ดอกไม้จันทน์ : ดอกชบาหนู

เป็นดอกไม้ที่เปรียบเสมือนความอาลัยในการสูญเสียของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เป็นสัญลักษณ์ที่แทนดวงใจไทยทุกดวงในการน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

 

ข้อมูลอ้างอิง :  http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/4640

เรื่อง : กองบรรณาธิการ  www.dharmniti.co.th  

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?